;
Bilim

İklim Ağı Bonn’da Kentlerin İklim Değişikliğindeki Rolünü Tartıştı

Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan İklim Zirvesi’nin 3. gününde 12 STK’nın oluşturduğu İklim Ağı tarafından “Devlet Dışı Aktörlerin Paris Sonrası Dönemdeki Artan Rolü: İklim Değişikliğinin Sebebi ve Çözümü Olarak Kentler” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, kentlerin iklim değişikliğine uyum konusundaki rolleri irdelendi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 23. Taraflar Konferansı (COP23) çerçevesinde “Devlet Dışı Aktörlerin Paris Sonrası Dönemdeki Artan Rolü: İklim Değişikliğinin Sebebi ve Çözümü Olarak Kentler” isimli  panel gerçekleştirildi. TEMA Vakfı’nın sekretaryasını yürüttüğü ve 12 STK’dan oluşan İklim Ağı tarafından düzenlenen panelde kentlerin iklim değişikliğindeki rolü tartışılırken, iklim değişikliği etki ve risklerinin yoğunlaştığı kentsel alanların uyum konusundaki önemine de vurgu yapıldı. İklim Ağı, 16 Kasım tarihinde zirve çerçevesinde bir panel daha düzenleyerek karar alıcıları fosil yakıtlardan vazgeçerek iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye çağıracak.

Toplantıya katılmak üzere Bonn’da bulunan TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu da Zirveye dair izlenimlerini şu sözlerle açıkladı: “İklim Zirvesi öncesi, 4 Kasım’da geniş katılımlı bir iklim eylemi gerçekleştirildi. Dünyanın farklı yerlerinden gelen binlerce kişi farklı dillerde hep bir ağızdan ‘fosil yakıtlara hayır’ mesajı verdi. 6 Kasım’da başlayan İklim Zirvesi ise tüm dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Sivil toplum ile kamu diyaloğu açısından fırsatlar sunan zirve sırasında Türkiye’den gelen sivil toplum temsilcileri bir taraftan müzakereleri izlerken diğer taraftan yan etkinlikler düzenleyecek ve Türkiye heyetine yönelik temaslarda bulunacaklar”.