;
Ekonomi

İkizköylüler Maden için Dinamit Patlatılmasından Şikayetçi Oldu: “Ölümle Burun Burunayız”

Akbelen

İkizköylüler, Çamköylüler ve Karacahisarlılar zeytinliklerin yanı başında bulunan maden sahasında dinamit patlatılması nedeniyle şikayetçi oldu. Bölge halkı 4 yılı aşkın bir süredir Akbelen Ormanı’nı korumak adına mücadele ediyor.

Milas’a bağlı İkizköy, Çamköy ve Karacahisar Mahallesi sakinleri, Akbelen Ormanı’nın kesildiği arazide dinamitler patlatıldığını söyleyerek konuyla ilgili şikâyet dilekçelerini Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletilmek üzere Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Yurttaşlar, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklamada; “Sesimizi duymak zorundalar. Sesimizi duyuruncaya kadar mücadele edeceğiz. Akbelen Ormanı’nın kesilmesiyle mücadelemiz bitmiş değil. Zeytinlik alanlarda dinamitler patlatılıyor, zeytin hasat döneminde patlatılan dinamitler nedeniyle hasadımızı yapamıyoruz. Patlatılan dinamitler nedeniyle ölümle burun burunayız. Bu konuda zeytin kanununa muhalefet edildiği için patlatılan dinamitlerle ilgili şikayet dilekçelerimizi teslim etmeye geldik. Acilen bu duruma müdahale edilmesi ve dinamit patlatılmasının önüne geçilmesi gerekiyor” diye konuştular.

Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yeniköy Kemerköy Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’ye ait 86541 sicil numaralı ruhsat sahası incelendiğinde açık kömür ocağı işletmesinin yalnızca orman alanı ile sınırlı olmadığı, İkizköy mahallesine ait tarım arazileri üzerinden, kuzeydeki Çamköy mahallesine doğru ilerleyip daha sonra kuzeybatı istikametinde Karacahisar mahallesi istikametinde tamamı tarım arazileri olan yaklaşık 10.000 dekar alanı kapladığı görülmektedir. Bu arazilerin 3000 dekarı 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun kapsamındaki arazilerdendir. Dilekçemiz ekinde yer alan haritalama çalışmasında madencilik faaliyetlerinden öncelikli olarak zarar gören zeytinlik alanlar işaretlenmiş ve parsel numaraları üzerlerine yazılmıştır.

Malumunuz olduğu üzere bu alanlar Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatça korunmaktadır. Bu alanların korunması kurumunuzun asli görevleri arasında yer almaktadır.

18.08.2023 tarihinde Tarım Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne,  16.08.2023 tarihinde Müdürlüğünüze bu alanlarda maden için kullanılmasına ilişkin herhangi bir izin süreci işletilip işletilmediğine ilişkin bilgi edinme başvurusu yapmış olmamıza rağmen bilgi edinme başvurumuza yanıt verilmemiştir.

Yanıt verilmediğine göre, bu alanlarda maden işletilebileceğine dair hukuken geçerli idari işleminizin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

15.11.2023 tarihinde korumakla, zarar görmelerini, daraltılmalarını önlemekle görevli olduğunuz tarım alanları ve zeytinliklerde dinamit kullanılarak patlatmalar yapılmaya ve bu alanlar yok edilmeye başlanmıştır. Bu sürece acilen müdahale edilmesi zorunludur. Bölgeye ivedi şekilde denetime gidilerek tarım alanları ve zeytinliklerin yok edilmesinin önlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; bölgeye ivedi şekilde denetime gidilerek gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanmasını ve işbu başvurumuza istinaden yapılan denetim, uygulanan ceza ve yaptırımlar hakkında tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.”