;
Politika

Hükümetlerin İklim Değişikliği için Harekete Geçeceğine İnanmıyoruz

İklim Haber ve Konda Araştırma şirketi işbirliği ile gerçekleştirilen, “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması”na göre Türkiye’de yaşayanlar, iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelede hükümetler tarafından yeterli çaba gösterilmediğini ve gösterilmeyeceğini düşünüyor. Aynı zamanda politik parti tercihlerinden, hayat tarzı ve ekonomik durumdan bağımsız olarak Türkiyeliler, iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin harekete geçme ihtimalinin de düşük olduğunu belirtiyorlar.

İklim Haber ve Konda Araştırma şirketinin ortaklaşa hazırladıkları, “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” kamuoyunun iklim değişikliği konusunda ne düşündüğünü ve enerji tercihlerinin neler olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma kapsamında ankete katılanlara yedi soru sorulurken bu sorulardan birini de European Social Survey kapsamında da sorulan “Siz­ce iklim değişikliğini azaltmak için yeterli sayıda ülke hükümetinin harekete geçme ihtimali ne kadar var?” sorusu oluşturdu.

Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayanlar, iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelede hükümetler tarafından yeterli çaba gösterilmediğini ve gösterilmeyeceğini düşünüyor.

Toplumun dörtte biri iklim konusunda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyor. Ne­redeyse her iki kişiden biri, bu konuda ülkelerin harekete geçeceğine, gereğini yapacağına inanmı­yor.

%30’luk bir kesim ise gereğinin yapılacağına düşük de olsa ihtimal veriyor. Ülkelerin iklim değişikliğine karşı yeterli çabayı göstereceklerini düşünenlerin oranı ise sadece %5.

Harekete Geçme Konusunda Karamsarız

Araştırma kapsamında, kimlik grupları ve seçmenler bazında da, ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre, her üç modernden biri, her dört gelenek­sel muhafazakârdan biri ve her beş dindar muhafazakârdan biri kesinlikle gereğinin yapılma­yacağını düşünüyor.

AK Parti’ye oy vereceğini beyan edenlerin %21’i, CHP’lilerin %30’u, MHP’lilerin %13’ü, HDP’lilerin %31’i ve İyi Partililerin %31’i hiçbir şekilde iklim değişikliği konusunda yeterince ey­leme geçilmeyeceğini beyan ediyor.

European Social Survey 2017 kapsamın­da dahil edilen 18 ülkenin puan dağılımına bakıldığında Türkiye, yeterince ülkenin birleşip harekete geçme ihtimali konusunda karamsar ülkeler arasında.

Bu sorudan yola çıkarak benzer bir soru Türkiye hükümeti özelinde soruldu. Sonuçlar, Türkiye’de yaşayanların, politik parti tercih­lerinden, hayat tarzı ve ekonomik durumdan bağımsız olarak, iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin hare­kete geçme ihtimalinin düşük olduğunun düşünüldü­ğünü ortaya koyuyor.

Toplumun dörtte biri iklim konusunda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyor. Neredeyse her iki kişiden biri, bu konuda ülkelerin harekete geçeceğine, gereğini yapacağına ya hiç ihtimal vermiyor ya da bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade ediyor.

Hayat tarzı kümesinde kendisini modern olarak ifade edenlerin yaklaşık %40’ı hiç ihtimal vermezken, geleneksel muhafazakârlar arasında bu oran %25, dindar muhafazakârlarda ise %21.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.