;
Politika

Hızlı Enerji Dönüşümü Fosil Yakıt Fiyat Şoklarının Ekonomiyi Baltalamasını Önleyebilir

fosil yakıt

Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için dünya yenilenebilir enerjiye yönelirse, bu küresel GSYH’ye 3,5 trilyon dolar veya tek bir yılda 555 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Bu tutar tüm ABD ekonomisinin yarısına eşit.

Önde gelen küresel ekonomi danışmanlık şirketi Cambridge Econometrics tarafından hazırlanan yeni bir rapor, başka bir petrol ve doğalgaz fiyat şoku durumunda istikrarlı fiyatların korunması için daha hızlı bir enerji dönüşümünün yaratabileceği farkı teyit ediyor.

Küresel ekonomi genelinde fiyat seviyelerini büyük ölçüde etkileyen 2022/23 enerji krizinin ışığında Cambridge Econometrics, 1970’lerde meydana gelene benzer bir enerji fiyat şokunun enflasyonist etkilerini yeniden gözden geçirdi.

Cambridge Econometrics, küresel makroekonomik model E3ME’de bir simülasyon gerçekleştirerek, enerji dönüşümünün tüketici fiyatları üzerinde yaratabileceği farkı belirlemek için 2024-2040 yılları arasındaki makroekonomik sonuçları her zamanki gibi bir senaryo ile 1,5°C senaryosunda değerlendirdi.

Analiz, 1970’lerde görülen ölçekte bir petrol ve gaz fiyat şokunun önümüzdeki 10 yıl içinde meydana gelmesi halinde, 2040’a kadar küresel ekonomiden 10 trilyon dolara kadar bir miktarın silineceğini ortaya koydu. Bu rakam, yenilenebilir enerji üretiminin 1.5 derece sıcaklık hedefleriyle uyumlu olacak şekilde hızlandırılması halinde 6.5 trilyon dolara düşecek.

Baş Ekonomist ve raporun yazarlarından Ha Bui, “İklim eylemini mevcut yörüngesinde bırakmak, bir şok durumunda ekonomiden bir yılda 555 milyar dolar silecektir, bu da ABD ekonomisinin neredeyse yarısı kadar” yorumunda bulundu. “Etkiler daha küçüktür, çünkü 1,5 derece senaryosunda daha güçlü karbonsuzlaştırma politikaları fosil yakıtlara daha az bağımlılıkla sonuçlanır ve bu da fiyat şoklarına maruz kalmayı azaltır”.

Cambridge Econometrics’in bulgularına göre:

– 1970’ler ölçeğinde bir fiyat şoku, hem enerji hem de enerji dışı tüketim için tüketiciler için kalıcı olarak daha yüksek fiyat seviyelerine yol açacak.

– Bu şokun GSYH ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olacak ve bu etkiler, fosil yakıtlara olan bağımlılığın daha düşük olması nedeniyle, olağan senaryoda 1,5 derece senaryosuna kıyasla daha şiddetli olacak.

– Enerji sisteminin daha hızlı bir şekilde karbonsuzlaştırılması, petrol ve gaz fiyat şoklarından kaynaklanan potansiyel genel fiyat artışlarını küresel düzeyde ortalama yarıya yakın oranda sınırlayabilir.

– Bu aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjideki payı arttığında, şokun ardından fiyat seviyelerindeki kalıcı artışların daha az olacağı anlamına geliyor.

Bui, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine bugünden yatırım yapmak, hem kısa hem de uzun vadede gelecekteki petrol ve gaz fiyat şoklarının olumsuz etkilerini sınırlamaya yardımcı olacak ve küresel ekonomiyi bu tür şoklara karşı daha dirençli hale getirecektir” dedi.