;
Politika

Güney Kore Bazı Kömür Santrallarını Hava Kirliliği Nedeniyle Geçici Olarak Kapatabilir

Güney Kore’de Ban ki Moon başkanlığındaki Ulusal İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği Konseyi’nin aldığı kısa vadeli hava kirliliği önlemleri kapsamında, ülkedeki 60’a yakın santralın işletmesinin geçici olarak durdurulması gündeme geldi.

Güney Kore’nin eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon başkanlığındaki İklim Değişikliği ve Hava Kalitesi Ulusal Konseyi (NCCA), 30 Eylül’de Devlet Başkanı Moon Jae-in’e yaptığı “hava kirliliğine karşı kısa vadeli” önlem önerisini açıkladı. Ülke halkı için büyük bir şikayet kaynağı olan ve gittikçe artan hava kirliliği ile mücadele için kurulan bir başkanlık danışma organı olan NCCA, aylardır yapılan konsey toplantıları, kamuya açık tartışma süreci ve Enerji Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra, Kore’nin 60 kömür enerji ünitesini etkileyecek önlemleri içeren nihai önerisini sundu. Buna göre;

Geçici kapatma: Üç ay süre ile asgari dokuz, azami 14 kömür santralı birimi ile mart ayında asgari 22 birim, azami 27 kömür santralı kapatılacak. Önerinin hayata geçirilmesi halinde Güney Kore’nin 60’a yakın kömür santralı ünitesinin üçte bir ila yaklaşık yarısı askıya alınacak.

Geçici kısıtlama: Geri kalan 33 ila 46 askıya alınmamış birimin üst sınırı, üretim kapasitelerinin %80’ini aşmayacak.

Teklif,  Mayıs 2020’de sunulacak orta-uzun vadeli yeni öneri için bir eylem maddesi olarak “kömür azaltma yol haritasının” hazırlanmasını kapsıyor. Alınacak önlemlerin, tek başına yaklaşık 3 bin 500 ton kömür tozunu azaltması bekleniyor. “Geçici kapatma” önlemiyle birlikte de dört ay içinde tahminen 13 milyon ton seragazı emisyonunun atmosfere salınması önlenecek.

Başkan Moon, Ban Ki-Moon’a, Konsey’in tavsiyelerini doğrudan politikaya çevireceği konusunda kamuoyu önünde söz vermişti. Bu nedenle de hükümetin söz konusu tavsiyeleri bu aralık ayından itibaren uygulaması muhtemel görünüyor.