;
Politika

Güney Afrika İklim Hedefini Güçlendirdi

Afrika’nın en kirletici ülkesi Güney Afrika, önümüzdeki 10 yılda emisyonlar için üst sınır hedefini önemli ölçüde düşürdü.

Üst düzey yetkililer, Güney Afrika hükümetinin kamuoyu görüşü için gözden geçirilmiş bir iklim değişikliği politika belgesi yayımladığını ve önümüzdeki 10 yılda emisyonlar için üst sınır hedefini önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi.

2015 yılında yapılan bir çalışmayı güncelleyen Ulusal Katkı Beyanı (NDC) taslağı, Afrika’nın en kirletici ve en sanayileşmiş ülkesinin izleyeceği azaltım, uyum ve finansman politikalarının ana hatlarını çiziyor. NDC’ler tamamlandığında Kasım ayından önce Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne sunulacak.

Yeni politika önerisi, seragazı emisyon hedeflerinin muhtemelen 2025’te 510 MTCO2e’ye eşdeğer 398 milyon ton karbon aralığında ve 2030’a kadar 398-440 MTCO2e aralığında olacağını gösteriyor.

Çevre işleri departmanında uluslararası iklim değişikliği müzakerecisi Maesela Kekana, “Hem 2025 hem de 2030 hedefleri, Güney Afrika’nın adil payıyla tutarlı ve aynı zamanda mevcut NDC hedefimiz üzerinde iddialı bir gelişme” dedi.

Önceki çalışmada, hükümet üst sınırı 2025’e kadar 614 MTCO2e ve 2030’a kadar da benzer bir miktar olarak taahhüt etmişti. Emisyonların 2020 ile 2025 arasında zirveye çıkması, daha sonra mutlak olarak düşmeden önce 10 yıl boyunca plato olması bekleniyordu.

Kekana, “2030 hedefi, 2015 hedefinden %28’lik bir azaltım anlamına geliyor, bu nedenle oldukça önemli bir gelişme” diye ekledi.

Kekana, Güney Afrika’nın, azaltım ve uyum girişimlerinin başarılı olabilmesi için 2030’a kadar her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık finansmana erişmesi gerektiğini söyledi.

Büyük kömür rezervlerine sahip su kıtlığı yaşayan bir ülke olan Güney Afrika’nın emisyonlarının çoğu enerji üretiminden kaynaklanıyor ve ülkenin elektriğinin yaklaşık % 80’i kömüre dayalı elektrik santralları tarafından üretiliyor.

Güney Afrika halihazırda bir karbon vergisi getirdi ve enerji karışımını güneş ve rüzgar projelerini içerecek şekilde çeşitlendirdiği için 2030 yılına kadar birkaç kömürlü termik santralı devre dışı bırakmayı planlıyor.