;
Ekonomi Politika

G20 Ülkeleri Tek Başına Küresel Isınmayı Sınırlandırabilir

Yeni rapor, G20 ülkelerinin etkili adımlarıyla, küresel ısınmayı 1,7 derece ile sınırlayabileceğini ve 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılabileceğini ortaya koyuyor. Ancak küresel seragazlarının %33’ünden sorumlu olan Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin henüz güncellenmiş bir iklim hedefi dahi bulunmuyor.

World Resources Institute (WRI) ve Climate Analytics tarafından yapılan yeni araştırma, G20 ülkelerinin Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefini ulaşılabilir kılmak için oynaması gereken çok önemli rolü gözler önüne seriyor.

“Farkı kapatmak: G20 iklim taahhütlerinin küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama üzerindeki etkisi” başlıklı rapora göre, küresel seragazı emisyonlarının %75’ine sebep olan G20 ülkeleri, 2030 yılı için iddialı, 1,5 derece hedefi ile uyumlu emisyon azaltım hedefleri belirler ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşırsa, yüzyılın sonundaki küresel sıcaklık artışı 1.7 dereceye kadar sınırlandırılabilir.

Climate Action Tracker ve National Pathways Explorer‘dan alınan veri ve analizlere dayanan bu rapor, mevcut Ulusal Katkı Beyanları (NDCs) ve net sıfır hedefleri, yüzyılın sonuna kadar dünyada 2,4 derecelik bir sıcaklık artışını işaret ediyor. Bununla birlikte, G20 ülkeleri tarafından halihazırda bazı iyileştirmeler planlanıyor: G20 ülkeleri açıklanmış ancak uygulamaya geçmemiş ek hedeflerini tam olarak yürürlüğe koyarsa, sıcaklık artışı 2,1 derece ile sınırlandırılabilir. Bu önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor, ancak Paris Anlaşması’nın 1,5 derece sıcaklık hedefini karşılamak için hâlâ yeterli olmaktan uzak.

Aradaki bu farkın nasıl daha da daraltılabileceğini değerlendirmek için bu rapor, gelişmiş ülkeler için gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha hızlı ilerleyecek bir zaman çizelgesi göz önünde bulundurarak, tüm G20 ülkelerinin 2030 emisyon azaltım hedeflerini 1.5 derecelik hedefi ile uyumlu hale getirmesi ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşması durumunda, sıcaklık artışı etkisini modelliyor. Rapor, yalnızca bu büyük ekonomilerin etkili adımları ile küresel sıcaklık artışını 2,4 dereceden 1,7 dereceye düşürülebileceğini ortaya koyuyor. Bu, G20 ülkelerinin 1,5 derece hedefi ile uyumlu emisyon azaltım hedefleri ve net sıfır hedeflerinin, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamaya giden yolun dörtte üçünü karşılayabileceğini gösteriyor.

Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine nihai olarak ulaşmak için, uluslararası havacılık ve denizcilikten kaynaklanan emisyonları dizginlemeye yönelik çabalara ek olarak, G20 üyesi olmayan ülkelerde de iddialı eylemlere ihtiyaç var. Gelişmekte olan ülkeleri iddialı adımlar atmaya harekete geçirmek için, gelişmiş ülkelerin emisyonları azaltmak ve iklim etkilerine karşı direnç oluşturmak için politika ve projeleri finanse edecek mali desteği önemli ölçüde artırmasını gerektirecek.

Climate Analytics CEO’su Bill Hare, “G20, küresel emisyonların büyük çoğunluğundan sorumlu ve bu rapor, ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için dünyanın en zengin uluslarının ortak eylemine ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor. Glasgow’da gerçekleşecek İklim Zirvesi öncesinde, G20 hükümetleri, 2030 yılına kadar küresel emisyonları yarıya indirmek için çok daha güçlü adımlar atmayı ve iklim finansmanı için masaya para koymayı taahhüt etmeli” dedi.

Küresel Emisyonların %33’ünden Sorumlu Ülkelerin Güncellenmiş İklim Planı Yok

Bugüne kadar ABD, Arjantin, AB, Birleşik Krallık ve Kanada, beş yıl önce sundukları NDC’lerine kıyasla 2030 emisyon azaltım hedeflerini güçlendiren G20 ülkeleri konumunda (bu taahhütler ve diğerleri hakkında Climate Watch’ın ulusal katkı beyanları takipçisi NDC Tracker’dan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.) Japonya, Güney Afrika ve Güney Kore ise bu yıl içinde hedeflerini güçlendirme planlarını açıkladı.

Küresel seragazlarının %33’ünden sorumlu olan Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye henüz güncellenmiş iklim hedeflerini sunmadı. Bu arada, Avustralya ve Endonezya, 2015 yılında sundukları seragazı emisyon azaltım hedeflerinin aynısı olacak şekilde güncellenmiş iklim hedefleri sundu. Daha da kötüsü, Brezilya ve Meksika, önceki hedeflerine kıyasla daha yüksek emisyonlara izin verecek planlar sundu. Rusya, mevcut durum senaryosundan daha yüksek emisyonlara izin verecek bir hedef sundu.

WRI İkim ve Ekonomi Başkan Yardımcısı Helen Mountford, “G20 ülkelerinin eylemi veya eylemsizliği, iklim değişikliğinin en tehlikeli ve maliyetli etkilerinden kaçınıp kaçınamayacağımızı büyük ölçüde belirleyecek. Bu yüzden, Brezilya ve Meksika’nın beş yıl önce sunduklarından daha zayıf emisyon hedefleri ortaya koyması, dünyanın en büyük emisyonlarına sebep olan Çin’in ise 2060 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdüyle uyumlu bir 2030 emisyon azaltım hedefini henüz taahhüt etmemiş olması, fevkalade kötü. Isınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için tüm G20 ülkelerinin ağırlığını koyması ve COP26’dan önce iddialı iklim planları hazırlaması gerekiyor. Ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde iklim eylemini finanse etme sorumluluğu var” dedi.

Rapor, G20 ülkeleri tarafından açıklanan net sıfır taahhütlerinin çoğunun, net sıfır hedeflerine uyum sağlamak için güncellenmiş 2030 hedefleriyle tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor. 2030 hedefleri güçlendirilmezse, ülkelerin 2030’dan sonra net sıfır hedeflerine maliyet etkin bir şekilde ulaşması mümkün olmayacak, keskin emisyon azaltım uygulamalarına gitmesi gerekiyor. Bu ülkeler, yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona ulaşabilecek güvenilir yollar bulmak için 2020’lerde emisyonlarını hızla frenlemeli.

Bu raporda sunulan analiz, küresel emisyonları 1,5 derece hedefi ile uyumlu bir şekilde hızla azaltmak için tüm hükümetlerin iklim taahhütlerini artırması gerekirken, G20 ülkelerinin bu sıcaklık eşiğinden kaçınmada kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Aynı zamanda, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler tarafından iklim değişikliği ile mücadele için gereken trilyonlarca doları harekete geçirme sorumluluğuna sahip. İklim eylemini geciktirmek, önümüzdeki yıllarda daha maliyetli ve zorlu dekarbonizasyon oranlarıyla sonuçlanabilir ve 1,5 derece hedefini ulaşılamaz hale getirebilir.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.