;
Politika

Fransa’da Danıştay, Hükümete İklim Eylemi için 9 Ay Süre Tanıdı

Fransa’da Danıştay, Fransız hükümetine iklim değişikliği konusunda harekete geçmesi için dokuz ay süre verdi.

Fransa’nın en yüksek idari konseyi hükümete, iklim değişikliğine karşı harekete geçmesini ve seragazı emisyonlarını azaltmasını, aksi takdirde potansiyel para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Yürütme organının hukuk danışmanı ve idari yargı için yüksek mahkeme olarak görev yapan Conseil d’Etat, geçtiğimiz Kasım ayında hükümete, 2030 itibarıyla seragazlarını 1990 seviyelerine göre %40 oranında azaltma hedefini ulaşılabilir kılan iklim politikalarını yürürlüğe koyduğunu göstermesi için üç ay vermişti.

Yaklaşık sekiz ay sonra ise, yeni önlemler hızla alınmadıkça hedefin hâlâ ulaşılamaz göründüğünü söyledi.

Konsey, “Bu nedenle Danıştay, hükümete hedefe ulaşmak için 31 Mart 2022’a kadar ek önlemler alması talimatını veriyor” dedi.

Konseyin bir sözcüsü, son tarihten sonra devletin eylemlerini değerlendireceğini ve önlemlerin gerekenden az olması durumunda para cezası verebileceğini söyledi.

Conseil d’Etat’nın tutumu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iklim değişikliğiyle mücadelede şampiyon olduğuna dair iddiasını tartışmaya açtı. 2015-2018 yılları arasında Fransa’daki seragazı emisyonlarındaki düşüş oranı yeterli değil.

Bu esnada, bağımsız İklim Yüksek Konseyi tarafından dün yayımlanan bir raporda, 2020’de seragazı emisyonlarındaki düşüşün temel olarak COVID-19 kaynaklı ekonomik aktivitedeki gerilemeden kaynaklandığı belirtildi.

Başbakan Jean Castex’in ofisi, hükümetin konseyin kararını dikkate aldığını ve hükümetin elektrikli arabalar ve daha enerji verimli konutlar için yaptığı sübvansiyonların yanı sıra parlamentodan geçen iklimle ilgili mevzuatın emisyonları azaltma taahhüdünün kanıtı olduğunu söyledi.

Dava ilk olarak kuzey Fransa’daki Grande-Synthe komünü tarafından mahkemeye getirildi. Yerel yetkililer, geri kazanılmış arazi üzerine inşa edilmiş kasabanın, küresel ısınmanın neden olduğu yükselen deniz seviyeleri nedeniyle sular altında kalma riski taşıdığını söylüyorlar.

Greenpeace Fransa, “Hükümetin iklim değişikliği konusundaki eylemsizliği karşısında verilen açık bir ültimatom” olarak adlandırdığı bu kararı olumlu karşıladı.