;
Politika

Fransa 2050’ye Kadar Karbon Nötr Olmayı Hedefliyor

Fransa hükümeti 2050 yılına kadar karbon nötr olacaklarına dair yasa önerisinde bulundu. Ancak bu değişikliğin nükleer enerjiye olan bağımlılığı artırma ihtimali çevre hareketini endişelendiriyor.

HABER: Gülce DEMİRER

Fransa hükümeti 2050 yılına kadar karbon nötr olacaklarına dair bir yasa önerisinde bulundu. Ekonomik, sosyal ve çevre meclislerine 7 Şubat’ta gönderilen yasa önerisi kabul edilirse, Fransa:

  • 2050 yılı için hedefledikleri seragazı emisyon miktarını 1990 yılına göre dörtte bir oranda azaltacak.
  • 2025-2035 yılları için nükleer enerjinin payını %75’ten %50’ye düşürme hedefini erteleyecek.
  • Enerji tüketimini ulusal düzeyde azaltmak adına verilen taahhüdünü geri alacak. 2030 yılına kadar enerji tüketimini %20 azaltmayı hedeflerken, bu oran %17’ye gerileyecek. 2050 yılına kadar amaçlanan %50 azaltım hedefi ise aynı şekilde kalacak.
  • Enerjide fosil yakıt kullanımını 2030 yılına kadar %30 düşürerek %40 oranına ulaştıracak.

Değişiklere yol açacak yasa tasarısı Mart ayında bakanlar kuruluna, Nisan ayında parlamentoya sunulacak. Avrupa İklim Vakfı (European Climate Foundation) CEO’su Laurence Tubiana, Twitter üzerinden “2050 yılı için hedeflenen karbon nötr yasasını görmekten memnun” olduğunu belirtmiş, ancak bu hedef için belirlenen politikaların belirsizliğini vurgulamıştı.

Fransız düşünce kuruluşu IDDRI’den Nicholas Berghmans, Paris Anlaşması’na dahil olan karbon nötr yasasının hedefinin iddialı ve anayasada bulunmasının ise oldukça güçlü bir siyasi işaret olduğunun altını çiziyor. Berghmans, özellikle tarım ve diğer endüstri sektörlerinde karbon yutak alanlarının oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Ancak orman gibi mevcut doğal yutak alanlarının sınırlı olduğunu ve karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin (CCS) henüz yeteri kadar olgunlaşmadığını da ekliyor. Berghmans, karbon nötr olmanın temel ilkesinin, her şeyden önce, seragazı emisyon oranlarında ciddi miktarlarda azaltıma işaret ettiğini söylüyor.

Emisyon Azaltımları Muğlak

Fransız hükümetinin karbon nötr 2050 hedefi, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği’nin uzun vadeli hedefleri için önerdiği çeşitli seçeneklerle uyumlu hale gelmesine yardımcı olacak. Geçtiğimiz sene Birlemiş Milletler’den (BM) bilim insanları, Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine ulaşılabilmesi için 2050 yılına kadar küresel ölçekte net sıfır karbon salımı gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Bazı yeşil gruplar, mevcut emisyon kesintileriyle karşılaştırıldığında karbon nötr dilini oldukça belirsiz bulduklarını belirtiyor. Nükleer karşıtı bir kuruluş olan Enerjide Dünya Bilgi Sistemi yöneticisi Yves Maringnac, Twitter üzerinden: “Emisyon azaltımlarına dair somut bir hedefin eksikliği kapıyı daha az azaltıma ve daha çok telafi yönetimine açık hale getirdi” paylaşımında bulundu. Maringnac, yasanın hem emisyon azaltımını hem de karbon nötrlüğü hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Bağımsız İklim Konseyi Oluşturulacak

Fransa’nın Ekolojik Dönüşüm Bakanı François De Rugy, mevcut hedefin %75 oranındaki hedeften çok daha iddialı olduğunu ve yeni yasa ile %87,5 oranında azaltımı hedeflediklerini belirtti. Yasa tasarısında kapsamında ayrıca iklim politikası üzerine, iklim değişikliği konusunda çalışan Laurence Tubiana gibi isimlerin yer alacağı bağımsız bir konsey oluşturulacak.