;
Ekonomi Politika

“Fosil Yakıt Vergi Teşviklerinde Reform Yapılmalı”

27. Dönem TBMM ve Çevre Çalıştayı’nda konuşan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Leyla Ateş, “Fosil yakıt vergi teşviklerinde reform yapılmalı. Bu ülke bütçesinde önemli bir alan açacaktır” dedi. ABD’de yayımlanan vergi harcamaları raporlarında, ülkenin enerji vergi teşviklerine çok detaylı şekilde yer verildiğine değinen Prof. Dr. Ateş, “Fosil yakıtlar vergi reformu ülkemiz açısından ciddi şekilde ele alınıp, irdelenmelidir” ifadelerini kullandı.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 27. Dönem TBMM ve Çevre Çalıştayı,öğretim üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, video yoluyla aktarılan açılış konuşmasında küresel ısınma ile birlikte dünyanın çevresel felakete sürüklendiğini vurguladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta toplantıda yaptığı konuşmada Anayasanın 56. Maddesine vurgu yaparken çevre sorunlarının sadece devlete değil bütün kesimlere görevler yüklediğini ifade etti. Geçmişte Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcılığı da yapan Balta, çevre sorunlarına karşı mücadeleyi “siyaset üstü” olarak nitelendirirken “Çevreye karşı hepimiz sorumluyuz” ifadesini kullandı. Anayasa Hukukçusu, CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu çevre hukukunun önemine değinirken, hukuksal normların bir bütün olmasını ve TBMM’nin bütün bileşenlerini içerisine alması gerektiğini söyledi ve anayasa maddelerinden örnekler verdi.

Paris Anlaşması ve Ekonomik İlişkiler

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt, Avrupa Birliği’nin (AB) küresel ısınma ve iklim krizi konusunda çok ciddi eylem planlarını harekete geçirdiğine değindi. Türkiye’nin uluslararası hukuk bağlamında G20 içinde yer aldığı halde Paris Anlaşması’nı onaylamadığına dikkat çeken Bozkurt “Bu, uluslararası bağlamda, siyasal ilişkilerde Türkiye’nin aleyhine bir durum. Serbest piyasa anlaşmaları rahat şekilde yapılamayacaktır. Paris Sözleşmesi’nin onaylanmaması, Türkiye açısından risk teşkil eder” ifadesini kullandı.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Leyla Ateş de oturumda COVID-19 Sonrası Çevre Politikalarında Reform İhtiyacı ve Türkiye konulu bir değerlendirme yaptı. Pandeminin tüm dünya gibi ülkemizi de ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini vurgulayan Ateş, “Fosil yakıt vergi teşviklerinde reform yapılmalı. Bu ülke bütçesinde önemli bir alan açacaktır” dedi. ABD’de yayımlanan vergi harcamaları raporlarında, ülkenin enerji vergi teşviklerine çok detaylı şekilde yer verildiğine değinen Ateş, buna karşılık Türkiye’de enerji vergi harcamalarına ilişkin spesifik bir sınıflandırma bulunmadığı gibi 2018 sonrası vergi harcamaları raporlarının yayımlanmadığını kaydetti. Ateş konuşmasını “Fosil yakıtlar vergi reformu ülkemiz açısından ciddi şekilde ele alınıp, irdelenmeli” sözleriyle tamamladı.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üy. Doç. Dr. Nihan Yancı Özalp de programda yaptığı “27.Yasama Dönemi Çevre Korumacılığı Bilançosu” başlıklı konuşmasında, TBMM’de çevre ile ilgili verilen Kanun teklifleri ve çıkartılan Kanunlara değindi. Özalp, çevre konusunda çok sayıda torba Kanun bulunduğu ve bu torbalarla çevre ile ilgili birçok hükümde değişiklik yapıldığına vurgu yaptı. Özalp, “Çevre yasalarının yapım sürecinde ilgili sivil toplum kuruluşları ilgili komisyon konusunda yaşanan karmaşa nedeniyle çoğu zaman davet edilmiyor. Çevre ile ilgili 17 torba Kanundan sadece 2 tanesi esas komisyon olarak Çevre Komisyonuna gitmiş. Yasal düzenlemeler yavaş ilerliyor. Hayvan Hakları Yasası, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) en önemli düzenlemeler. ÇED, bağımsız yasa ile düzenlenmeli. Çevre konusunda hemen yürürlüğe konulması gereken yasalar ile acilen kaldırılması gereken yasalar var. Mevcut genel düzenlemeler, çevresel konularda yetersiz kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Çevre Denetimine Halkın Katılımı

Kırklareli Üniversitesi Anayasa Hukuku Ar. Gör. Merve Alçık da konuşmasında çevresel katılım haklarına değindi. 2001 yılında yürürlüğe giren Çevre Konularında Bilgiye Erişim, Karar Vermeye Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesinin imzacıları arasında Türkiye’nin yer almadığını kaydeden Alçık, Fransa, İsviçre, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Hollanda, Karadağ’ın imzacılar arasında bulunduğunu kaydetti. Sözleşmeyi imzalayan ülkelerde halkın çevre üzerinde neler yapıldığını görebildiğini, kanun taslaklarının herkese açık olduğunu, halkın da yorum yaptığını vurgulayan Alçık “İklim değişikliğine karşı birlik, çevresel suçlara karşı halkın tepkisi katılımcı demokrasi adına önemli” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Çevre Politikalarının Belirlenmesi ve TBMM’nin Rolü başlıklı konuşmasında “Son zamanlarda iklim krizinin de kendisini hissettirmesi ile birlikte çevresel anlamda akademisyenler, hukukçular, yasama olarak bizler ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğunu görebiliyoruz. Bu sevindirici. Çevre konusu bütüncül bir yaklaşımı içinde barındırır. AB ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ortak bir paydada buluşmamız mümkün” ifadelerini kullandı.