;
Politika

Fosil Yakıt Şirketlerinin Net Sıfır Planları “Büyük Ölçüde Anlamsız”

fosil yakıt

Yeni bir rapora göre, net sıfır emisyon hedefler belirleyen fosil yakıt şirketlerinin sayısı geçtiğimiz yıl içinde keskin bir şekilde arttı, ancak çoğu plan temel endişeleri ele alamıyor ve bu da onları “büyük ölçüde anlamsız” hale getiriyor.

Dünyanın en büyük 112 fosil yakıt şirketinden yaklaşık 75’i güvenilmez ve oldukça pahalı olan karbon yakalama teknolojilerine işaret ederek net sıfır hedefi duyurdu.

İngiltere merkezli Enerji ve İklim İstihbarat Birimi ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen Net Zero Tracker’ın halka açık verilerinin değerlendirmesine göre, bu sayı bir yıl önce sadece 51’di.

Ancak yeni yayımlanan bir rapora göre, çoğu hedef, fosil yakıt şirketleri için en büyük emisyon kaynağı olan bir şirketin ürünlerinin kullanımını içeren Kapsam 3 emisyonlarını tam olarak kapsamıyor veya şeffaflıktan yoksun veya kısa vadeli azaltım planlarını içermiyor.

Rapor izlenen bu yol nedeniyle hedeflerin “büyük ölçüde anlamsız” olduğunu aktardı. Rapor ayrıca, fosil yakıt şirketlerinden hiçbirinin fosil yakıt çıkarma veya üretiminden uzaklaşmak için gerekli taahhütleri vermediğini de ortaya koydu.

Halihazırda dünya çapında yaklaşık 4 bin ülke, eyalet, bölge, şehir ve şirket net sıfır taahhütte bulundu. Geçen Kasım ayında BM, yeşil badanayı önlemek için “iyi” bir net sıfır stratejisinin nasıl olması gerektiğine dair bir kılavuz yayımlamıştı.

Oxford Üniversitesi’nden raporun ortak yazarı Thomas Hale, “Fosil yakıt şirketlerinden veya diğer şirketlerden bunları (yönergeleri) karşılama konusunda henüz büyük bir hareket görmedik, bu nedenle bu seviyeye gelmek için yapılacak çok iş var” dedi.

Global varlık yöneticisi Ninety One’ın sürdürülebilirlik direktörü Daisy Streatfield ise sürece işaret ederek, “güvenilir planların ve anlamlı uygulamaların bir gecede gerçekleşmeyecek” dedi.

Science dergisinde geçen hafta yayımlanan başka bir araştırma da, ülkelerin net sıfır hedeflerinin yaklaşık %90’ına ulaşılmasının pek mümkün olmadığını ortaya koymuştu.