;
Afetler Analiz Ekonomi

Fırtınalı Bir Yıl: 2017’de Afetler 340 Milyar Dolar Kayba Yol Açtı

Munich Re tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2017 yılında dünya genelinde afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıplar 340 milyar dolara ulaştı. Bu kayıpların %83’ü kayıp yaşanan afet olaylarının yalnızca 1/4’ünün meydana geldiği Kuzey Amerika’da meydana geldi. Değerlendirmede, Türkiye’de Temmuz 2017’de İstanbul’da yaşanan fırtına ve dolu yağışı da yıl içinde yaşanan önemli afetler arasında sayılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı değerlendirmesinde Türkiye’de gözlenen meteorolojik karakterli afetlere bakıldığında fırtına (%36), şiddetli yağış/sel (%31) ve dolu afeti (%16) ilk sıralarda yer alıyor.

Munich Re’nin gerçekleştirdiği ve 2017 yılında dünyada meydana gelen afetlerin değerlendirildiği bir analize göre 2017’de afetlerden kaynaklı ekonomik kayıplar 340 milyar doları buldu. Bu rakam şimdiye kadar değerlendirilen yıllar içerisinde 2. en yüksek rakam oldu. Bu afetlerin yalnızca çeyreği Kuzey Amerika’da meydana gelmesine karşın ekonomik kayıpların %83’ü bu coğrafyada yaşandı.

Sigorta şirketleri 2017 yılında dünya genelinde 138 milyar dolar ödeme yapmak durumunda kaldılar. 2017 yılı Atlantik kasırga sezonunda meydana gelen ve ABD’yi yalnızca haftalar içinde ardı ardına vuran Harvey, Irma ve Maria kasırgaları bu kayıplarda büyük paya sahip. Değerlendirmede, 2017’de yaşanan kayıplı afet olaylarının niteliğinin önceki yıllara göre oldukça olağan dışı olduğu belirtiliyor. Kuzey Kaliforniya’da yıllar sonra yaşanan aşırı yağışlar, Avrupa’nın büyük kesiminde meydana gelen geciken don olayları gibi hadiseler maddi ve gayri maddi kayıplara yol açtı. Sigortacılık sektörünün yakından izlediği gelişmeler aynı zamanda dünya genelindeki “sigorta açığı” sorununu da ortaya koymakta. 2017’de afetlerden doğan ekonomik kayıpların en azından yarısı sigorta kapsamı dışında kaldı.

Raporda 27 Temmuz 2017’de İstanbul’da meydana gelen fırtına ve dolu yağışı da yıl çinde yaşanan önemli afetler arasında sayıldı. Hatırlanacağı üzere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı değerlendirmesinde Türkiye’de gözlenen meteorolojik karakterli afetler içinde fırtına (%36), şiddetli yağış/sel (%31) ve dolu afeti (%16) ilk sıralarda yer alıyordu.

Munich Re’nin 2017 yılı değerlendirmesinde yer alan bazı önemli grafikler ve rakamlar şu şekilde sıralanabilir (Şekil 1-Şekil 9)


Şekil 1. 1980-2017 dünya genelindeki afet niteliğindeki olay sayıları (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 2. 1980-2017 dünya genelindeki afet niteliğindeki olaylardan kaynaklanan ekonomik kayıplar (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 3. 1980-2017 dünya genelindeki afet niteliğindeki olaylardan kaynaklanan ekonomik kayıplar, Normalize-Nominal-Enflasyon Bağımsız rakamlar (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 4. Karakterine göre 2017 yılında dünya genelinde afet olayları ve bağlantılı ekonomik kayıplar (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 5. Yaşandığı coğrafyaya göre 2017 yılında dünya genelindeki afet olayları ve ekonomik kayıplar (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 6. Yaşandığı coğrafyaya göre 2017 yılında dünya genelindeki afet olayları sayısı ve hayat kayıpları (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 7. Yaşandığı coğrafyaya göre 2017 yılında dünya genelindeki afet olayları ve hayat kayıpları (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 8. Yaşandığı coğrafyaya göre 2017 yılında dünya genelindeki afet olayları ve karakterleri (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)


Şekil 9. Yaşandığı coğrafyaya göre 2017 yılında dünya genelindeki afet olayları ve sigortalanmış kayıpların oranı (Grafik: Munich Re, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği “Türkiye’de 2017 Yılında Kaydedilen Meteorolojik Karakterli Afetlerin Kısa Değerlendirmesi” çalışmasında Türkiye özelinde önemli bilgilere ulaşmak mümkün. Çalışmaya göre Türkiye’de 2017 yılında toplam 598 meteorolojik karakterli afet rapor edilmiş. Uzun yıllar dağılımında 2017 yılı içerisinde meydana gelen afet sayısı diğer yıllar içindeki en yüksek üçüncü değer. 2017’de gözlenen meteorolojik karakterli afetler içinde fırtına (%36), şiddetli yağış/sel (%31) ve dolu afeti (%16) ilk sıralarda yer alıyor (Şekil 10).


Şekil 10. Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen meteorolojik karakterli afetlerin yüzdesel dağılımı (Kaynak: MGM, Çeviri: Arif Cem Gündoğan)

Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen meteorolojik karakterli afet olaylarıN en fazla Marmara Bölgesi, Ege Bölgesinin kıyı kesimleri ve Akdeniz Bölgesi ile iç ve kuzey kesimlerinde meydana geldiği bilinmekte (Şekil 11).


Şekil 11. Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen meteorolojik karakterli afetlerin yüzdesel dağılımı (Grafik: MGM, 2017)

 

Arif Cem Gündoğan

İklim Haber'e kurulduğu günden 1 Mayıs 2018'e dek Kıdemli Analist olarak katkı sunmuş olan eski ekip üyemiz Arif Cem Gündoğan iklim değişikliği, iklim finansmanı ve düşük karbon ekonomisi üzerine özel sektörde danışman olarak çalışmaktadır (arşivdeki yazıları/analizleri kendi kişisel görüşleridir, çalıştığı kurumları kesinlikle bağlamamaktadır). Yaklaşık 10 yıl profesyonel çalışma tecrübesi bulunan Arif Cem, Çevre ve Kalkınma yüksek lisansını Jean Monnet bursiyeri olarak King’s College London’da tamamlamıştır.