;
Ekonomi Politika

Feminist Politik Ekoloji Buluşmaları’nda “İklim Eylemlerinde Bakım İşini Merkeze Almak” Tartışılacak

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, Bahar 2022 döneminde Feminist Politik Ekoloji Buluşmaları başlıklı etkinlik serisiyle okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Serinin 30 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek olan üçüncü etkinliğinin konukları  “Değişen Bir İklimde Bakım: İklim Eylemlerinde Bakım İşini Merkeze Almak” başlıklı konuşmalarıyla Seema Arora-Jonsson ve Sherilyn MacGregor.  

2006 yılında online olarak yayın hayatına başlayan Feminist Yaklaşımlar, toplumsal cinsiyet hiyerarşilerini eleştirel feminist bir bakış açısından inceleyerek cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı ve feminist aktivizm ile feminist kuramın buluşabileceği, birbirini besleyebileceği bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Dergi, Bahar 2022 sayısında artık hayatımızı doğrudan etkileyen ekoloji krizini gündemine alıyor. Karar alıcıların krizin boyutları ile ilgili bilimsel verileri ve krizden çıkışa dair önerileri görmezden gelerek insanlığı ve gezegenimizdeki birçok canlının yaşamını felakete doğru hızla sürüklediği bu dönemde, ekolojik kriz karşısında önerilen önlemlere, geliştirilen mücadele biçimlerine feminist bir perspektifle katkı sunmayı hedefliyor.

Feminist Yaklaşımlar’ın bu sayısındaki feminist politik ekoloji dosyasında çevre tarihi alanını feminist ekolojik bir bakış açısından yeniden değerlendiren, güncel ekolojik kavramlara feminist eleştirel bir perspektif geliştiren ve bu kavramlar bağlamında alternatif toplumsal pratiklere odaklanan, feminist politik ekoloji alanında referans niteliği taşıyan makalelerin Türkçe çevirileri ve değerlendirme yazıları yer alıyor.

Dergi, bu metinlerden hareketle Bahar 2022 döneminde “Feminist Politik Ekoloji Buluşmaları” başlığıyla bir webinar serisi düzenliyor.  Christine Bauhardt “Yeşil Yeni Düzen, Küçülme ve Dayanışma Ekonomilerine Feminist Yaklaşımlar” başlıklı konuşmasıyla serinin ilk konuğuydu. Serinin ikinci konuğu ise “Feminist Politik Ekoloji ve Tarihsel Anlatılar: Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti Üzerine Çıkarımlar” başlıklı konuşmasıyla Melissa Leach olmuştu. Serinin üçüncü etkinliğinde dergi Seema Arora-Jonsson ve Sherilyn MacGregor’u ağırlayacak.

Yeni Rapor Hazırlandı

Bu etkinlikte Sherilyn MacGregor ve Seema Arora-Jonsson, Oxfam için birlikte hazırladıkları, iklim krizinin bakım emeği üzerindeki etkileri hakkındaki yeni raporlarının verilerini bizlerle paylaşacak. Rapor, iklim değişikliğinin etkileri ile ücretsiz bakım işinin miktarı, dağılımı, ve koşulları arasındaki bağlantıları incelemekle birlikte, iklim eylemlerine ilişkin öneriler de sunuyor. Bu eylemlerin bakım işi konusunda duyarlı olması gerektiğine, kadınların ve kız çocuklarının gündelik hayatlarını olumsuz bir şekilde etkileyen ve cinsiyet eşitliğinin önünde engel teşkil eden, bakım işi kaynaklı eşitsizlikleri dönüştürmeyi hedeflemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu rapordan hareketle MacGregor ve Arora-Jonsson konuşmalarında küresel iklim değişikliğinin daha da ağırlaştırdığı küresel bakım krizine odaklanarak iklim değişikliğinin ve bakım krizinin dünyanın her yerinde  yaşamları ve geçim kaynaklarını tehdit eden kesişen etkilerine odaklanacaklar. İklim krizinin özellikle Küresel Güney’in düşük gelirli bölgelerinde, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve yerlerin bakımını nasıl zorlaştırdığını gösterecekler. Toplumsal cinsiyet ve iklim değişikliği ile ilgili araştırmalar arttığı halde, akademik ve siyasi çevrelerde bakım işinin ve iklimin etkilerinin karmaşık kesişim noktalarının nasıl görmezden gelindiği üzerinde duracaklar.

Bahar dönemi boyunca devam edecek olan Feminist Politik Ekoloji Buluşmaları, Friedrich Ebert Stiftung’un desteğiyle gerçekleşiyor. Etkinliklerin dili İngilizcedir, Türkçe simultane çeviri olacak.

30 Mayıs Pazartesi günü saat 19:30’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Seema Arora-Jonsson ve Sherilyn MacGregor’un  “Değişen Bir İklimde Bakım: İklim Eylemlerinde Bakım İşini Merkeze Almak” başlıklı konuşmasına buradan kayıt yaptırarak katılabilirsiniz.

Seema Arora-Jonsson Hakkında:

Seema Arora-Jonsson İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi’nde Kırsal Kalkınma Profesörü olarak görev yapmaktadır. Çevresel yönetişim, iklim politikaları ve kırsal kalkınma bağlamında sürdürülebilirlik ve adalet meselelerine odaklanmaktadır. Çalışmaları, kalkınma ve çevre yönetimini hem kendi özel bağlamında, hem de daha geniş ulusötesi akımlar ve ilişkiler bağlamında incelemektedir. Analizlerinin merkezinde,  cinsiyet, ırk, etnisite, sınıf ve coğrafya ile ilgili sorular yer almaktadır.  Araştırmalarında kullandığı yaklaşım  araştırmanın yapılması aşamasında katılımcı araştırma ve etik meselelerini ve  çevresel sorunların, çevresel yönetişimin küreselleşen bağlamında, Kuzey-Güney perspektifinde analiz edilmesini içermektedir.

Sherilyn MacGregor Hakkında:

Dr. Sherilyn MacGregor Manchester Üniversitesi Çevre Politikası Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik/sürdürülemezlik ve sosyal adalet/adaletsizlik arasındaki ilişkiyi, kesişimsel ekofeminist ve diğer eleştirel politik teorilerden faydalanarak araştırır.