;
Bilim Ekonomi Politika

Eurostat: “Avrupa, Son 5 Yılda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda Sınırlı İlerleme Kaydetti”

AB’nin 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ilerleme raporu, üye ülkelerin 17 SKA’nın her birinde kaydettikleri ilerlemeyi gösteriyor ve her ülkenin, en kötü ve en iyi performansını karşılaştıran görsel araçlar sunuyor. Rapora göre, AB’nin en büyük ilerlemesi Amaç 16’da (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) alanında elde edilirken, çevre sürdürülebilirliğine yönelik hedeflerde ya yavaş ilerleme kaydedildi ya da hiç ilerleme kaydedilmedi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amacından ise uzaklaştığı vurgulandı.

Haber: Faye Leone

Çeviri: S. Sena Akkoç

Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi Eurostat, son beş yıla göre bölgedeki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 2020 ilerleme raporunu yayımladı. Rapor, ilk kez, ülkelerin her bir amaçta ilerlemesini ve iyi ve kötü performanslarını karşılaştıran görsel araçları içeriyor.

“Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir Kalkınma – AB’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İlerlemesine Genel Bakış (2020 baskısı)” raporu, 22 Haziran’da yayımlandı. Bu rapor, Eurostat’ın AB’nin SKA ilerleme raporlarının dördüncüsü. Rapor, BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzey Siyasi Forumu’nun (HLPF) Temmuz 2020 oturumundan önce BM üye devletlerini bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Rapordaki analiz, AB’nin SKA için 2017’de paydaşlar ile işbirliği içinde geliştirdiği 100 göstergeye dayanıyor. Göstergeler her yıl yeni veri kaynakları ve yeni AB öncelikleri dikkate alınarak gözden geçiriliyor.

Raporun yazarları, 2020 değerlendirmesinin bazı amaçlar için göstergelerde değişiklikler yapılması ve İngiltere’nin AB’den ayrılması nedeniyle önceki yayınlarla tam olarak karşılaştırılamayacağını belirtiyorlar. Raporda, iki SKA’da, Amaç 6 (Temiz Su ve Sanitasyon) ve Amaç 14 (Sudaki Yaşam), yetersiz veri sebebiyle AB eğilimlerinin hesaplanamadığı bildirildi.

Avrupa Komiseri Paolo Gentiloni’ye göre, rapor COVID-19 salgınından önceki verilere dayanıyor, bu sebeple gelecek yıl farklı bulgulara sahip olacağız.

2020 raporunda, her amaca yaklaşan veya her amaçtan uzaklaşan genel hareketleri gösteren bir ölçü grafiği bulunuyor. Renk kodlu oklar, hedef seviyedeki ayrıntıları veriyor.

Gentiloni, AB’nin Amaç 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) alanında en büyük ilerlemeyi gerçekleştirdiğini ve bunu Amaç 1 (Yoksulluğa Son) ile 3’ün (Sağlık ve Kaliteli Yaşam) takip ettiğini söyledi. Eurostat, bu ilerlemelerin Amaç  11’i (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) güçlendirerek şehirlerde ve topluluklarda yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Yayın ayrıca, AB’de tarımın “canlılığı ve sürdürülebilirliği” (Açlığa Son üzerine Amaç 2) konusunda iyileşme olduğunu, fakat tarımın bazı çevresel etkilerinin arttığını söylüyor.

Gentiloni, Amaç 13 (İklim Eylemi) alanındaki belirli zorlukları vurguladı. Rapor, AB’nin çevresel sürdürülebilirliğe yönelik hedeflerde ya yavaş ilerleme kaydedildiği ya da hiç ilerleme kaydedilmediğini; iklim ve enerji (Amaç 7) hedefleri ile dairesel ekonomiye geçişe (Amaç 12) yönelik ilerlemelerin kısmen durduğunu ve bunun ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik (Amaç 15) üzerindeki baskıyı artırdığını gösteriyor.

Gentiloni ayrıca AB’nin Amaç 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) hedeflerinden “maalesef uzaklaştığını” bildirdi.

Gentiloni, ortaya çıkan ülkelere özgü bazı eğilimleri vurguladı; Letonya ve Romanya’nın birçok alanda bölgenin geri kalanını “yakaladığını” belirtti. Lüksemburg ve İsveç ise yoksulluk ve eşitsizlik gibi alanlarda SKA’lardan uzaklaşıyor.

Gentiloni raporun daha geniş bağlamında, 2020 yılında SKA’ların  “yeni rekabetçi sürdürülebilirlik şiarıyla”, AB’nin ekonomi politikası koordinasyon çerçevesine entegre edildiğini belirtti. İklim ve çevre sorunlarını ele alan ve bunları fırsata dönüştüren aynı zamanda enerji dönüşümünü herkes için adil ve kapsayıcı hale getiren modern, kaynak yönünden verimli ve rekabetçi ekonomi için yol haritaları oluşturan Avrupa Yeşil Düzen’i, bölgenin COVID-19 pandemisi sonrası iyileşmesinin de merkezinde yer alıyor. Gentiloni, bölgedeki ülkelerin son beş yıl içinde SKA’lardaki ilerlemelerinin, pandeminin sebep olduğu sağlık ve ekonomik krizle daha iyi mücadele etmesini sağladığını da sözlerine ekledi.

Eurostat, “SKA’lar ve Ben” başlıklı bir dijital yayın ve bir “kısa sürüm” yayımladı. Raporun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.