;
Bilim

Et, Süt Ürünleri ve Pirinç Üretimi 1.5 Derece Hedefinin Aşılmasına Neden Olacak

1.5 derece

Yüksek metanlı gıdaların üstesinden gelinmediği takdirde, gıda sisteminden kaynaklanan emisyonlar dünyayı 1.5 derece hedefinin ötesine taşıyabilir.

Yalnızca gıda sisteminden kaynaklanan emisyonlar, küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece sınırını aşmasına neden olacak.

Ayrıntılı bir araştırmaya göre, et, süt ürünleri ve pirincin hakim olduğu gıda üretiminden kaynaklanan emisyonlar, kontrol edilmediği takdirde 1.5 derecelik kilit uluslararası hedefi kendi başlarına kıracak.

Analiz, bugünkü gıda emisyonlarının seviyesinin devam etmesi durumunda, halihazırda görülen 1 derece artışının üzerine, yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın en az 0,7 derece ile sonuçlanacağını tahmin ediyor. Bu, fosil yakıtların devasa etkisini göz ardı ederek, yalnızca gıdadan kaynaklanan emisyonların dünyayı 1,5 derece sınırını aşacağı anlamına geliyor.

Çalışma, gıdayla ilgili bu ısınmanın %75’inin yüksek metan kaynakları olan, yani sığır ve çeltik tarlaları gibi geviş getiren hayvanlardan gelen gıdalardan kaynaklandığını gösterdi.

Ancak bilim insanları, zengin ülkelerdeki et tüketimini tıbbi olarak tavsiye edilen seviyelere indirerek, çiftlik hayvanları ve gübrelerinden kaynaklanan emisyonları azaltarak ve gıda sisteminde yenilenebilir enerji kullanarak sıcaklık artışının %55 oranında azaltılabileceğini söylediler.

Önceki araştırmalar, gıda üretiminin özellikle et ve süt ürünleri olmak üzere çevre üzerindeki büyük etkisini gösterdi, ancak yeni çalışma, emisyonlarının neden olabileceği sıcaklık artışlarına ilişkin tahminler sunuyor.

Araştırmayı yöneten ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden Catherine Ivanovich, “Metan, gıda sistemleriyle ilişkili ısınmayı yönlendirmede gerçekten baskın bir role sahip. Bugün sahip olduğumuz gıda üretim modelini sürdürmek, 1,5 derece sıcaklık eşiğini korumakla tutarlı değil. Bu, özellikle yüksek metanlı gıda gruplarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına büyük önem veriyor” dedi.

Araştırmacılar, gıdayla ilgili sıcaklık artışının engellenebileceğini söyledi. İnsanlar, Harvard tıp fakültesi tarafından önerilen ve haftada bir porsiyon kırmızı ete izin veren sağlıklı beslenmeyi benimserse, artış 0,2 derece azaltılabilir.

Araştırmacılar, yem katkı maddeleri ve daha iyi gübre yönetimi kullanarak sığırlardan kaynaklanan metan emisyonlarının kesilmesinin 0,2 dereceyi daha önleyebileceğini, gıda sisteminde yeşil enerjiye geçişin ise 0,15 derecelik bir azaltıma yol açacağını ekledi.

Ivanovich, çalışmaya dahil edilen emisyon azaltma seçeneklerinin bugün mümkün olan seçenekler olduğunu, ancak gelecekteki teknolojik ilerlemelerin emisyonları daha da azaltabileceğini söyledi.

Dünya ülkelerinin sadece üçte biri, BM Paris Anlaşması kapsamında sundukları iklim planlarında tarımdan kaynaklanan emisyonları azaltmaya yönelik politikalara yer verdi.

Araştırmacılar, çalışmalarının küresel gıda tüketiminin küresel ısınma üzerindeki etkisinin anlaşılmasını artırmayı amaçladığını söyledi. Ivanovich ayrıca, emisyonları kesmeye yönelik politikaların, savunmasız nüfusların gıdaya ve geçim kaynaklarına erişimini koruması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi