;
Politika

Enerjiyi Ucuzlatmanın Yolu Temiz Enerjiden Geçiyor

temiz enerji

Yeni bir IEA özel raporuna göre, temiz enerji teknolojilerine geçişin hızlandırılması enerjinin satın alınabilirliğini artırır ve daha geniş anlamda yaşam maliyeti üzerindeki baskıları hafifletebilir.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), “Uygun Fiyatlı ve Adil Temiz Enerji Geçişleri için Stratejiler” başlıklı raporudünyanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yolunda ilerlemesinin nasıl ek yatırım gerektirdiğini, ancak aynı zamanda küresel enerji sisteminin işletme maliyetlerini bugünkü politika ayarlarına dayalı bir yörüngeye kıyasla önümüzdeki 10 yıl içinde yarıdan fazla azalttığını gösteriyor. Net sonuç, daha uygun fiyatlı ve daha adil tüketiciler için bir enerji sistemi.

Birçok durumda, temiz enerji teknolojileri, kömür, gaz ve petrol gibi geleneksel yakıtlara dayananlara kıyasla kullanım ömürleri boyunca daha rekabetçi maliyetlere sahip. Güneş ve rüzgar, yeni üretim için en ucuz seçenekler. İki ve üç tekerlekli araçlar da dahil olmak üzere elektrikli araçların ön maliyetleri daha yüksek olsa bile, ki bu her zaman geçerli değil, genellikle daha düşük işletme giderleri nedeniyle tasarruf sağlarlar. Klimalar gibi enerji verimli cihazlar da benzer maliyet avantajları sağlar.

Bununla birlikte, temiz enerji geçişlerinin kazanımlarını gerçekleştirmek, daha yüksek seviyelerde ön yatırımın kilidini açmaya bağlı. Bu durum, özellikle yeni projeleri ve finansmana erişimi engelleyen gerçek veya algılanan riskler nedeniyle temiz enerji yatırımlarının geciktiği yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler için geçerli.

Yenilenebilir Enerjinin Faydalarından Tüketiciler de Yararlanacak

Ayrıca, mevcut küresel enerji sistemindeki fosil yakıt sübvansiyonları şeklindeki çarpıklıklar, görevdeki yakıtları destekliyor ve temiz enerji geçişlerine yönelik yatırımları daha zor hale getiriyor. Dünya çapında hükümetler 2023 yılında fosil yakıtların kullanımını sübvanse etmek için toplu olarak yaklaşık 620 milyar dolar harcadı – IEA raporuna göre bu rakam tüketiciye yönelik temiz enerji yatırımlarını desteklemek için harcanan 70 milyar dolardan çok daha fazla.

Daha hızlı bir enerji dönüşümünün ve fosil yakıt alternatiflerine göre daha düşük işletme maliyetlerine sahip olan güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasının faydaları tüketicilere yansıyacak. Perakende elektrik fiyatları genellikle petrol ürünleri fiyatlarından daha az değişkendir ve daha öngörülebilir maliyetler sağlar. Yine de günümüzde toplam tüketici enerji harcamalarının yaklaşık yarısı petrol ürünlerine, diğer üçte biri ise elektriğe gidiyor. Hızlı geçişlerde, elektrik fiyatları tüketiciler ve hane halkları için ana ölçüt haline geliyor. Elektrikli araçlar, ısı pompaları ve elektrikli motorlar ulaşım, binalar ve sanayi talebinde daha büyük bir pay aldıkça petrol ürünlerinin yerini büyük ölçüde elektrik alıyor. 2035 yılına gelindiğinde elektrik, nihai tüketimde önde gelen yakıt kaynağı olarak petrolü geride bırakıyor.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Veriler, temiz enerjiye geçişte ne kadar hızlı hareket edilirse, bunun hükümetler, işletmeler ve hane halkları için o kadar uygun maliyetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor” derken şöyle devam etti: “Politika yapıcılar ve sektör liderleri bugün harekete geçmeyi ve harcama yapmayı ertelerse, yarın hepimiz daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacağız. Yeni raporumuzda yer alan ve türünün ilk örneği olan küresel analiz, enerjiyi daha fazla insan için daha uygun fiyatlı hale getirmenin yolunun geçişleri yavaşlatmak değil hızlandırmak olduğunu gösteriyor. Ancak yoksul hane halklarının, toplumların ve ülkelerin yeni temiz enerji ekonomisinde bir yer edinmelerine yardımcı olmak için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor.”

Uluslararası İklim ve Enerji Hedeflerine Ulaşma Çabaları da Desteklenecek

2022 yılında, küresel enerji krizi sırasında, dünya genelindeki tüketiciler, hükümetlerin sübvansiyonları ve acil durum destekleri fiyatlandırıldıktan sonra bile enerjiye yaklaşık 10 trilyon dolar harcadı – dünyadaki her kişi için ortalama 1.200 dolardan fazla. Bu, önceki beş yılın ortalamasından %20 daha fazla ve yüksek fiyatlar hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerde en kırılgan kesimi en çok etkiledi.

Rapor, özellikle yoksul haneleri hedef alan teşviklerin ve daha fazla desteğin temiz enerji teknolojilerinin benimsenmesini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu, tüm tüketicilerin, özellikle de daha az varlıklı olanların, bu teknolojilerin faydalarından ve maliyet tasarruflarından tam olarak yararlanmasını sağlarken, aynı zamanda uluslararası enerji ve iklim hedeflerine ulaşma çabalarını da destekleyecek.

Rapor, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kanıtlanmış politikalarından yararlanarak, hükümetlerin temiz teknolojileri tüm insanlar için daha erişilebilir hale getirmek üzere uygulayabilecekleri bir dizi önlem ortaya koyuyor. Bunlar arasında düşük gelirli hanelere enerji verimliliği güçlendirme programlarının sunulması; kamu hizmetlerinin daha verimli ısıtma ve soğutma paketlerini finanse etmeye zorlanması; yüksek verimli cihazların daha kolay temin edilebilir hale getirilmesi; toplu taşıma ve ikinci el elektrikli araç pazarları için daha fazla destek de dahil olmak üzere uygun fiyatlı temiz ulaşım seçeneklerinin sağlanması; fosil yakıt sübvansiyonlarının en savunmasız kesimler için hedefli nakit transferleriyle değiştirilmesi ve enerji geçişleri sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel sosyal eşitsizliklerin üstesinden gelmek için karbon fiyatı gelirlerinin kullanılması yer alıyor.

Uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin birçok insan için ulaşılamaz olduğu mevcut enerji sisteminde halihazırda var olan keskin eşitsizliklerin giderilmesi için politika müdahalesi çok önemli olacaktır. En temel eşitsizlikler, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde elektriğe erişimi olmayan yaklaşık 750 milyon insan ve temiz pişirme teknolojileri ve yakıtları olmayan 2 milyardan fazla insan tarafından yaşanıyor. Aynı zamanda, gelişmiş ekonomilerdeki hanelerin en yoksul %10’luk kesimi, en zengin %10’luk kesimin yarısından daha az enerji tüketmelerine rağmen, harcanabilir gelirlerinin dörtte birini ev ve ulaşım için enerji harcamalarına ayırıyor.