;
Ekonomi

Enerji Geçişi Afrika’nın Ekonomisini 2050’ye Kadar %6,4 Büyütebilir

Çalışmaya göre enerji geçişi ile beraber 2050’ye kadar Afrikalılar için yaklaşık 26 milyon istihdam yaratılabilir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) ile iş birliği içinde hazırladığı “Yenilenebilir Enerji Piyasası Analizi: Afrika ve Bölgeleri” başlıklı rapor, yenilenebilir enerjinin Afrika’nın sağlıklı kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu, enerji erişimini büyük ölçüde iyileştirdiğini ve kıta insanlarına refah sağladığını gösterdi.

Temiz Enerji’de yer alan habere göre rapor ayrıca, enerji geçiş rejiminin Afrika’ya yeni bir sürdürülebilir enerji yatırımı dalgası getireceğini ve bölge ekonomisini 2050 yılına kadar %6,4 oranında büyüteceğini ortaya koydu.

Rapora göre, Afrika rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal enerjide geniş kaynak potansiyeline sahip ve düşen maliyetler yenilenebilir kaynakları giderek daha erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca Orta ve Güney Afrika, elektrik pilleri, rüzgar türbinleri ve diğer düşük karbonlu teknolojilerin üretimi için gerekli olan bol miktarda mineral kaynağına da sahip.

Raporla ilgili açıklama yapan, IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera şunları söyledi: “Afrika’da küresel iklim hırsı ile uyumlu bir enerji geçişi vizyonu, kıtanın 2050 yılına kadar her zamanki senaryo planlarında olduğu gibi bir iş kapsamında beklenenden 26 milyon daha fazla ekonomi çapında iş üreteceğini gösteriyor. Afrika’da enerji geçişi yoluyla yaratılan işler, fosil yakıtla ilgili iş kayıplarını dört kat aşacak ve bölgesel ekonomilere önemli bir net kazanç sağlayacak. Şu anda Afrika’da fosil yakıt endüstrisinde yaklaşık iki milyon insan çalışıyor. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çözümleri ekonomik olarak çekici ve sosyal açıdan faydalı alternatifler sunarken, enerji geçişi Afrika’nın kalkınma zorunluluklarını karşılaması için eşsiz bir fırsat sunuyor. Özel politika paketleri aracılığıyla Afrika ülkeleri, güçlü yanlarını ve kaynaklarını, köklü yapısal bağımlılıkların üstesinden gelmek için kullanabilirler.”

AfDB’nin Güç, Enerji, İklim ve Yeşil Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr Kevin Kariuki ise, “Afrika, iddialı sosyo-ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir bir şekilde temel alabileceği bol miktarda yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip. Ancak bu, güçlü bir siyasi taahhüt, adil ve hakkaniyetli bir enerji geçiş çerçevesi ve büyük yatırımlar gerektiriyor” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi