;
Politika

Enerji Dönüşümü ile Hem Toplum Hem de Belediyeler Kazanabilir!

enerji dönüşümü

İklim ve kent alanında çalışan sivil toplum örgütleri, belediye başkan adaylarına yönelik hazırladıkları bilgi notunda, enerji dönüşümünün sağlayacağı tasarrufun kentlerde yaşam kalitesini artıracağına dikkat çekerek belediyelerin hızlıca atabileceği altı adıma yer verdi.

“Enerji dönüşümünde belediyelerin rolü: 6 fayda, 6 adım” başlıklı bilgi notunda, son yıllarda yaşanan küresel enerji krizi ve artan enerji maliyetlerinin yoksulluğu daha da artırdığına dikkat çekildi.

Enerji verimliliğinin artırılması ve güneş ve rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerjiye geçişin bu sorunlarla mücadelede önemli bir yer tuttuğu belirtilen bilgi notunda, enerji dönüşümünün altı faydası şöyle sıralandı:

  • Sağlanan tasarruf, kamu hizmetlerinde ve sosyal politikaların geliştirilmesinde kullanılacak
  • Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak
  • Yerel istihdamı artıracak
  • Hem çevreyi hem de iklimi koruyacak
  • Afet dönemlerinde enerji güvenliği sağlayacak
  • Toplumun enerji dönüşümüne katılımını sağlayacak

Bu altı faydanın sağlanması için belediyelerin enerji dönüşümü için atabileceği 6 hızlı adım şöyle:

1. Eylem Planlarında Enerji Dönüşümü Önceliklendirilmeli

Belediyeler, sürdürülebilir enerji eylem planı ve/veya iklim eylem planı aracılığıyla seragazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artıracağını dezavantajlı grupları gözeterek taahhüt etmeli.

2. Belediyeler “Enerji Çözüm Noktaları” Olmalı

Belediyeler kendi bünyelerinde Enerji Çözüm Masaları kurmalı. Bu masalarda kent sakinleri ve yerel işletmelere elektrik faturası okuma ve enerji verimliliği/tasarrufu hakkında bilgilendirme yapılmalı; yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş konusunda rehberlik sunulmalı.

3. Kamu Binalarında Yenilenebilir Enerji Kullanımı Artırılmalı

Belediyeler, kamu binalarının enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için yatırımlar yapmalı. Özellikle semt pazarları, otogarlar, hal binaları, spor tesisleri, okullar, hastaneler gibi kamu yapılarının çatılarına ve otoparklarına güneş panelleri monte edilmeli.

4. Bürokrasi Azaltılmalı ve Kapasite Geliştirilmeli

Belediyeler, yenilenebilir enerji projelerinin izin süreçlerini kolaylaştırmalı ve çalışanlarının yenilenebilir enerji izin ve onay süreçlerindeki bilgi ve yeteneklerini artırmalı.

5. Tüm Yapılarda Güneş Enerjisi Teşvik Edilmeli

Belediye sınırları içinde tüm yeni binalar çatı güneş enerji sistemleri kurulumu için hazır binalar olarak inşa edilmeli. Yeni binalar ve tadilat geçirecek eski binaların çatılarına güneş kurulumları teşvik edilmeli ve kademeli olarak zorunlu hale getirilmeli.

6. Mesleki Eğitim ve İstihdam Artırılmalı 

Belediyeler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları için eğitim programlarıyla hem teknik eleman hem de bürokrasi ve finansman kaynakları hakkında uzman yetiştirmeli.