;
Bilim Ekonomi Politika

EKOIQ Ücretsiz ve Online Olarak Yayın Hayatına Devam Edecek

EKOIQ, 92. sayısı ile beraber online ve ücretsiz yayımlanmaya başladı. Daha fazla insana ulaşmak ve pandemi boyunca oluşan dağıtım sorunlarını çözmeyi amaçlayan EKOIQ, artık bir tık uzağınızda. Peki derginin internet sitesinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz yeni sayıda neler var?

Pandeminin Pençesinde, Sürdürülebilirliğin İzinde Bir Garip Yıl 2020

EKOIQ ve iklimhaber.org Yayın Yönetmeni Barış Doğru, 2020 yılında sürdürülebilirliğin izini sürüyor. Yeşil Dönüşüm, yeşil ekonomi ve birçok alanda 2020 yılında yapılmış çalışmaların bir özetini çıkarıyor.

Su Alarmı! Acil Eylem Zamanı

İstanbul, Ankara ve Edirne… Ardı ardına gelen haberler, gerçekten olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor: Türkiye’nin dört bir yanında, barajlardaki su oranları ve yeraltı su seviyeleri düşüyor. Hem kamu yönetimi, hem şirketler, hem de bireyler olarak bir acil eylem durumuyla karşı karşıyayız!

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Vergisi: Belki Yarın, Belki Yarından da Yakın…

Prof. Kurnaz: “Avrupa Yeşil Mutabakatı bu bağlamda iki önemli temel üzerine oturuyor. Bunların ilki doğal olarak gerek seragazı salımı, gerekse de tüm çevresel etkilerin, birliğin etki alanında en aza indirilmesidir. Bir diğeri de, belki de en az bunun kadar önemli olacak şekilde, AB ile ticaret yapacak ülkelerin üretim standartlarını AB standartları ile uyumlu hale getirme yükümlülüğüdür”

Zeynep Bodur Okyay: “Sosyal girişimciler, Bizi Geleceğe Taşıyacak Kanatlarımızdır”

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve sonuçları 4 Aralık’ta açıklanan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri’yle ilgili konuştuğumuz Kale  Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Sosyal girişimcilik sorunlara bir müdahale yöntemidir, dolayısıyla dünyanın sorunlarına bir cevap olabilir” diyor. Pandeminin en çok dezavantajlı grupları etkilediğini ve toplumsal eşitsizlikleri daha da artırdığını söyleyen Zeynep Bodur “Diğer taraftan, bu krizin yeni bir dünya inşa etmek için kaldıraç etkisi yapacağına inanıyorum” dedi.

Sürdürülebilir İşler: Tüm Huzursuzluk ve Belirsizliğin Ortasındayken, 2020’de Yeniliği ve İlerlemeyi Nerelerde Gördük?

Strateji ve Sosyal Etki Danışmanı Arzu Deniz AKSOY, 2020 yılının nabzını tutuyor.

Rapor: Yatırıma Açık Olmayan Şirketlerden İlk Entegre Rapor Allianz Türkiye’den

Allianz Türkiye “2019 Entegre Raporu” ile yatırıma açık olmayan şirketler arasında entegre rapor yayımlayan ilk kurum oldu. Özel sektördeki 11. Entegre raporun sahibi olan Allianz Türkiye ayrıca sigorta sektörünün, bireysel emeklilik sektörünün ve Allianz Grubu’nun da ilk entegre raporunu çıkarmış oldu.

Sanayi: “Akçansa, Karbon Ayakizini Düşürmeye Devam Edecek”

Global Çimento ve Hazır Beton Birliği tarafından yürütülen çevresel ürün beyan sürecini tamamlayarak, Türkiye’deki bu belgeyi alan ilk hazır beton üreticisi olan Akçansa’nın Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, “Düşük karbonlu gelecek için üretim aşamalarında her geçen yıl daha fazla oranda alternatif yakıt, biyokütle kullanarak ve dijitalizasyon projelerinin de desteklediği enerji  verimliliği uygulamaları ile karbon ayakizini düşürmeye devam edeceğiz” diyor.

Yaşanabilir Kentler: İklim Acil Durumu Şehirler Konferansından Özetler “Cesur Kentler 2020”

EKOIQ Yerel Yönetimler Editörü Sibel Bülay, bugüne dek iklim krizi konusunda düzenlenen en büyük toplantı olma özelliğini taşıyan, 7-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve 98 oturumda (200 saat) 475 konuşmacı (Türkiye’den Tunç Soyer de vardı) 150 ülkeden 4668 katılımcıyla buluşan Daring Cities 2020’yi anlattı.

Dosya Konusu: Sivil Toplum ve Sürdürülebilirlik

2020 yılında sürdürülebilirlik alanında Sivil Toplumun neler yaptığını sivil topluma sorduk. TEMA, WWF, Yeşil Gelecek Derneği, Küresel Denge Derneği, Yuva Derneği, İş Dünyası ve Sürdürülebilirlik Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN – Türkiye) ve Temiz Hava Hakkı Platformu ile görüştük, 2020 yılında neler yaptıklarını, COVID-19’un çalışmalarını nasıl etkilediğini ve 2021 yılında neler yapacaklarını sorduk.

Kurumsal Raporlama: Sürdürülebilirlik mi? Entegre mi?

IIRC Entegre Raporlama Konferansı ve CSRWorks Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması Zirvesi Aralık ayında online platformlarda gerçekleşti. Sercom Danışmanlık kurucusu Elif Özkul Gökmen her iki zirvenin öne çıkan konularını EKOIQ okuyucuları için yazdı.

KAGİDER’den: Tünelin Ucunda Işık Göründü: COVID-19 Sonrasına Hazır Olalım

KAGİDER Başkanı Emine Erdem: “COVID-19 herkesi etkiledi ama, hiç kuşkunuz olmasın kadınları erkeklerden daha fazla etkiledi. Genellikle en ağır darbe alan sektörlerde ve önemli ölçülerde kayıt dışı çalışan birçok kadın işlerini ilk kaybedenler arasında yer aldı.”

Afetlerle Kalkınma: Ahlaki Bir Mesele Olarak Deprem

Afet Bilinci Derneği Genel Koordinatörü Doç.Dr.Murad TİRYAKİOĞLU, İzmir Depremi’nin ve sonrasında yaşananları ahlaki bir mesele olarak ele alıyor ve soruyor: “Bireysel olarak, yaşam alanlarımızda herhangi bir afet anında risk teşkil edebilecek unsurları tespit etmek ve bu riskleri bertaraf etmek hem çok kolay hem de maliyetsiz iken neden bunu yapmıyoruz?”

Herkes için Daha Adil Bir Dünya Mümkün…

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Eşbaşkanı Demet İKİLER ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Eşbaşkanı Mustafa SEÇKİN, Global Compact Türkiye’nin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutlamak ve bu yıl yayımlanan İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’ni tanıtmak için Birleşmiş Milletler ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdiğini ve bu etkinlikten şu mesajın çıktığını dile getiriyor: “Bireyler, çalışanlar ve liderler olarak şu sıralar kendimize sorageldiğimiz “Krizden insanı odağa alan çıkış yolumuz ne olacak? Hayal ettiğimiz geleceği nasıl yeniden inşa edeceğiz?” gibi sorulara vereceğimiz cevaplarda yattığı oldu.”

Mini-Dosya : İklim Uyumu

Türkiye’de İklime Uyum Eyleminin Şifreleri

İklim krizinin etkilerini her alanda güçlü bir biçimde yaşamaya başlarken, “uyum”un önemi de giderek artıyor elbette. Bu konuda, 10 aydır devam eden ve önümüzdeki dört yıla yayılacak olan “AB/UNDP-Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” son derece önemli. Biz de projenin kıdemli danışmanı, Küresel Denge Derneği Başkanı sevgili Dr. Nuran Talu’yla, “Uyum Eylemi”ni enine boyuna konuştuk…

Ulusal Uyum Platformları: Uyum Eyleminin Ana Bilgi Kaynağı

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) üye ülkelerinde iklim uyum eyleminin kalbinde yer alan ve ana bilgi kaynağı olan uyum platformları hayata geçirilmeye başlandı. Tüm Avrupa’yı kapsayan Climate-ADAPT’ın özelliklerini ve hayata geçirilecek olan Türkiye’nin Ulusal Uyum Platformu “İklim Portal”ın iklim krizi ile mücadelede alacağı rolü ve taşıyacağı önemi Ali Cem Deniz kaleme aldı.

İklim Krizi ve Sanayiler: Katil mi Maktul mü?

Enerji, imalat, ulaşım, konut, tarım ve atık yönetimi gibi sektörel faaliyetlerin tarihsel emisyonlardaki ve referans senaryo emisyonlarındaki paylarının büyüklüğü, sanayileri “iklim katili” olarak ele almamız için yeterli olacaktır. Öte yandan, iklim krizi paradigması kapsamında “katil” olarak ele alınan sanayiler aslında iklim krizinin ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda bir “maktul” olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Sıfır Kıyafet Atığı Bir Ütopya mı?

Brika Sürdürülebilirlik’ten Gülin Yücel, Sıfır Kıyafet Atığı Bir Ütopya mı? diye soruyor ve yanıtlıyor: “Bir stratejinin kurgulanması, başlangıç noktalarının tespiti ve yeni yapısal düzenlemelerin planlanması gerekmektedir. Kaybı engellemenin ötesinde, ekonomik olarak bu yeni yapılar önemli fırsatlar yaratacaktır.”

Antroposen Çağında Sürdürülebilir Tüketim: Engeller ve Çözüm Önerileri

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahu ERGEN, Sürdürülebilir Tüketim Ne Anlama Geliyor?, Sürdürülebilir Davranışı Kolaylaştırmak Mümkün mü? soruyor ve sürdürülebilirlik farkındalığının davranışa dönüşümünde eğitimin rolünü inceliyor.

Türkiye Su Zengini Bir Ülke midir? Türkiye’nin Su İklimi, İklim Değişikliği ve 2019-2020 Kuraklığı

Türkiye bir su krizine doğru koşar adım gidiyor. Büyükşehirlerin barajlarının su seviyelerinin rekor oranlarda düştüğü haberlerinin arkasına, Edirne’den yeraltı sularının da önemli oranda azaldığı bilgisi ulaştı. Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki en önemli uzmanlarından sevgili Prof. Dr. Murat Türkeş’in yazısı tam da bu haberlerin üzerine geldi. Türkeş, “Önümüzdeki 20 yıllık dönemde, Türkiye’de su hazne ve akiferlerinde biriken suyun akılcı/dikkatli ve etkili/verimli kullanımı ile neden sonuç ilişkilerini de dikkate alan bütüncül bir kuraklık risk yönetimi sistemi yaklaşımıyla yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynaklarının yönetimi, su yöneticilerinin ve uzmanlarının su varlığını optimize etmekle görevli oldukları başlıca stratejiler arasında yer almalıdır” diyor.

Yeni Köşemiz “Küre’de” TuREEFF Pazarlama ve İş Geliştirme Başdanışmanı Arif Ergin Sizlerle: Şimdi O Çikolatayı Yavaşça Yere Bırak!

Aynı zamanda Gözümüzden Kaçmayanlar, Yeni Çıkan Sürdürülebilir Kitaplar, Sürdürülebilirlik Akademisi her zaman olduğu gibi bu sayımızda da ilginç noktalara değiniyor.

EKOIQ’ sun yeni sayısına buradan ulaşabilirsiniz.