;
Politika

Doğu Avrupa Ülkeleri Daha Güçlü Bir Emisyon Azaltım Planına Şüpheyle Yaklaşıyorlar

Polonya, Çekya ve Macaristan, AB’nin önümüzdeki 10 yılda seragazı emisyonlarını daha ciddi bir şekilde azaltma hedefine şüpheyle yaklaşıyorlar.

Polonya, Çekya ve Macaristan, AB’nin önümüzdeki 10 yıldaki seragazı emisyonlarını daha ciddi bir şekilde azaltma hedefiyle ilgili olarak bugün yapılacak görüşmeler öncesinde bloğun çevresel hedefleri konusunda zorlu müzakerelere zemin hazırlayan şüphelerini dile getirdi.

AB’nin yürütme komisyonu, seragazlarını bu 10 yılda 1990 seviyelerine göre en az %55 oranında azaltmak istiyor. Bu, mevcut %40’lık azaltım planından daha iddialı bir hedef.

Uzmanlar, daha büyük bir azaltımın, 2050 yılına kadar daha uzun vadeli bir iklim nötr hedefini karşılamak için gereken minimum değer olduğunu ve Avrupa’nın küresel iklim felaketini önleme rolünü üstlendiğini söylüyor.

Ancak doğu devletleri, daha zengin batı ve kuzey ülkeleri tarafından istenen pahalı bir geçişin maliyetini üstlenmek zorunda kalmaktan çekiniyorlar. Polonya büyük bir kömür endüstrisine sahipken, Çekya ve Macar ekonomileri enerji yoğun üretime güveniyor.