;
Bilim

“Doğalgaz” mı Demeliyiz “Metan” mı?

Yale Climate Change Communication Programı tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, ABD kamuoyu “doğalgazın” çağrışımını petrol (%51) veya kömür (%39) gibi diğer fosil yakıtlara göre çok daha olumlu (%76) buluyor.

Yale Climate Change Communication Programı ABD’lilerin doğalgaza ilişkin algılarına ilişkin yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Doğalgaz, güçlü bir seragazı olan ve küresel ısınmaya büyük katkı sağlayan %70-90 oranında metandan oluşuyor. ABD kamuoyu “doğalgazı” petrol (%51) veya kömür (%39) gibi diğer fosil yakıtlardan çok daha olumlu (%76) buluyor. Ayrıca doğalgazın insan sağlığına kömür veya petrolden çok daha az zararlı olduğuna inanıyor.

Peki doğalgaz, “doğal” kelimesini içeren isminden ne kadar faydalanıyor? Bu soruyu cevaplamak için, halkın “doğalgaz” ve “metan” terimleri ile ilgili duygularını ve çağrışımlarını araştıran bir deney gerçekleştirildi. Her bir katılımcı, aşağıdaki dört terimden biri hakkındaki olumlu ve olumsuz duygularının derecelendirilmesinin istendiği dört koşuldan birine atandı: “doğalgaz”, “doğal metan gazı”, “metan” veya “metan gazı.”

“Doğalgaz” teriminin, üç metan teriminden herhangi birine göre çok daha olumlu duygular uyandırdığı görüldü. “Metan” ve “metan gazı” terimleri ise, “doğalgaza” kıyasla çok daha olumsuz duygular uyandırdı.

Hibrid “doğal metan gazı” terimi ise ortada yer alıyor ve “metan” veya “metan gazı”ndan daha olumlu, ancak “doğalgaz” dan daha olumsuz olarak algılanıyor. Yani, doğal kelimesinin eklenmesi, yanıtlayanların metan hakkındaki olumlu duygularını önemli ölçüde artırıyor, “doğal” kelimesinin ürettiği olumlu duyguların, “metan” kelimesinin ürettiği olumsuz duyguları kısmen telafi ettiğini gösteriyor.

Son olarak, dört farklı terim hakkındaki duyguların örüntüsü hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler için benzer şekilde konumlanıyor, ancak genel olarak Demokratların dört terimin tümü hakkında nispeten daha olumsuz duyguları var.

Ardından, yanıtlayanlara şu soruldu: “[Doğalgaz / doğal metan gazı / metan / metan gazı] deyince aklınıza gelen ilk [sonra ikinci, sonra üçüncü] kelime veya kelime öbeği nedir?” Her katılımcı, bu türden üçe kadar örnek oluşturabilir.

Genel olarak, “doğalgaz” enerji, temizlik, yakıt ve yemek pişirme gibi temalarla en çok ilişkilendirmeyi oluşturdu.

Buna karşılık, “metan”, “metan gazı” ve “doğal metan gazı”, gaz, inekler, sera, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi temalarla en çok ilişkilendirmeyi oluşturdu.

Bu araştırmaya göre ABD halkı, doğalgaz temelde metandan oluşsa da “doğalgaz”a dair, “metan”a kıyasla çok farklı duygular ve çağrışımlar barındırıyor. “Metan” ve “metan gazı”, “doğalgaza” göre çok daha güçlü olumsuz duygular ve kirlilik çağrışımları yaratıyor ve bu etki siyasi partiler arasında da tutarlı. Bu bulgular, fosil yakıt hakkında iletişim kurmak için kullanılan terimlerin çarpıcı biçimde farklı etkilere sahip olabileceğini gösteriyor.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi