;
Ekonomi Politika

Devlet Dışı Aktörlerden Çağrı: “COP24’ten Cesur Kararlar Çıkmalı”

Polonya’daki BM İklim Konferansı’nda (COP24), sıfır karbonlu bir geleceğe yönelik çalışan binlerce lider işletme, yatırımcı, şehir ve bölgeler müzakerelerde yer alan politika yapıcılarına, Paris Anlaşması’nın amaçlarına ulaşmak için gereken cesur sonuçlara ulaşmaları adına bir çağrı yaptı.

İşletmeler, şehirler, bölgeler – ya da devlet dışı aktörler – küresel çapta sıfır karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak için, politika yapıcılarının, iddialı iklim eylemine geçmelerine yönelik müzakerelerde mutabık kalmalarının ne kadar kritik olduğunu açıkladı. Bildiride, COP24’ten gelen güçlü bir sonucun, hızlı ilerleme için gerekli yatırım ve uzun vadeli planlamaya izin vermek için gereken net politika sinyallerini verebileceği belirtildi. Bildiride, “Hükümetlerin her kademesindeki birbirini tamamlayan ve güçlendiren iddialı politikalar, ekonominin ve toplumun karbonsuzlaştırılmasını sağlamak için gereklidir” denildi.

Açıklamada, güçlü bir sonucun aciliyetine dikkat çekilirken, IPCC’nin Ekim ayında yayımladığı 1.5 Derece Özel Raporu’na atıf yapılarak, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için hem gerekli hem de mümkün olduğu belirtildi.

Oslo Belediye Başkanı Lan Marie Berg konu ile ilgili yaptığı açıklamada “İklim eyleminin aciliyeti hiç bu kadar açık olmamıştı. IPCC’ye göre, küresel sıcaklıkların 1.5 derecede sınırlandırılması için tüm sektörlerde hızlı ve geniş kapsamlı dönüşümler gerekiyor. Tüm dünyadaki belediye başkanları bu alarm zilini duyuyor ve 2050 yılına kadar emisyon nötr olmak için kararlı bir şekilde hareket edecekler. Oslo, 2030 yılına kadar %95 oranında emisyon azaltımı sağlayacak” dedi.

Devlet dışı aktörler esnek ve sıfır karbonlu bir geleceğe geçişin ekonomiler ve toplumlar için birçok faydaya getireceğini de ekliyor.