;
Ekonomi Politika

Deva Partisi Kömürden Aşamalı Çıkışı Duyurdu Ancak Tam bir Tarih Belirtmedi

Deva Partisi’nin açıkladığı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nda 2050 net sıfır emisyon hedefine uygun kömürden kademeli çıkış planı, karbon fiyatlama sisteminin kurulması, yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi gibi hedefler yer alıyor. Planda kömürden ne zaman çıkılacağına dair tam bir tarih yer almazken, karbon yakalama teknolojisi gibi geleceği parlak olmayan teknolojilere yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan firmalara teşvik verileceği belirtildi.

YAZI: Bulut BAGATIR

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu’nun Gürçam Köyü’nde partisinin Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı kamuoyuna duyurdu.

DEVA Partisi’nin açıkladığı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı, planın merkezine konulan 2050 Net Sıfır Emisyon hedefine nasıl ulaşılacağına dair 90 ve 360 günlük planlar içeriyor.

DEVA Partisi’nin yeni eylem planında öne çıkanlar arasında musluktan temiz içme suyu akması, şehirlere su çeşmeleri konulması, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması, çevre mahkemeleri kurulması, ÇED süreçlerinin etkin hale getirilmesi, plastik atık ithalatının kademeli olarak kaldırılması, kömürden çıkışın net sıfır emisyon hedefine uygun planlanması, karbon fiyatlaması sistemi kurulması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi gibi hedefler yer alıyor.

Partinin Genel Başkanı Babacan konuşmasında, doğa hakları ve çevre konusunu nesiller arası adalet ilkesini esas alan bir yaklaşımla yola çıktıklarını belirterek, “Bizden sonraki nesillerin haklarını korumak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine yaşanabilir bir Türkiye ve dünya bırakmak istiyoruz” dedi.

Babacan, “Yaşanabilir bir Türkiye” sloganıyla duyurulan eylem planına dair şunları aktardı: “Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi koyuyoruz. Bu iddialı bir hedef. Türkiye’nin kömürden çıkışını 2050 yılı ‘net sıfır’ hedefine uygun planlanması gerekiyor.Net sıfır emisyon hedefimiz ile kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye geçiş politikamızda, insana yakışır iş prensibimize uyumlu yeşil istihdam alanları sağlayacağız. DEVA Partisi iktidarında, rüzgar paneli ve güneş paneli teknisyeni, enerji verimliliği uzmanlığı, yeşil girişimci gibi yeni meslekler ve çalışma sahaları gelişecek.”

Karbon Yakalama Projelerine Teşvik

Avrupa Yeşil Mutabakatını uygulamak için “Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı”nı hazırlayıp yürürlüğe koyacaklarını belirten Babacan, “Temiz enerji alanında bir piyasa oluşturmak önceliğimiz olacak. Yenilenebilir enerji alanında doğrudan yatırım yapan şirketlere verilen desteklerin güçlü bir şekilde devamı gerekecek.

Yapacağımız yeniliklerden bir tanesi de iklim teknolojilerine teşvik vermek olacak. Karbon yakalama, kullanma, depolama, enerji depolama gibi iklim teknolojilerine yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan firmalar teşvik vereceğiz. İklim krizi ile mücadelede karbon fiyatlaması sistemini kuracağız. Avrupa Birliği’ne karbon sınır vergisi ödemek yerine karbon salımı için yapılan vergi ödemelerinin ülkemiz içinde kalmasını sağlayacağız.”

Planda kömürlü termik santrallara yönelik bir hedef daha bulunuyor. Buna göre; mevcut termik santrallar ileri teknoloji yatırımlarla rehabilite edilecek ve rehabilite edilemeyen santralların faaliyetleri durdurulacak.

Partinin hazırladığı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nda bu hedeflerin yanı sıra içilebilir musluk suyu, plastik ithalatının sonlandırılması ve çevre mahkemelerinin kurulması gibi maddeler de yer alıyor.

Babacan, İnsanların temiz suya, temiz havaya erişimini yaşam meselesi olarak görüyoruz. DEVA Partisi iktidarında, tüm Türkiye’de musluk suyunu içilebilir hale getirmek için çalışacağız. Bunu önemli bir hedef olarak önümüze koyduk, önemli bir konu. Kaynağında ayrıştırmayı teşvik ederek, insan sağlığına ve doğaya risk teşkil edebilecek plastik atıkların ithalatını bir takvim doğrultusunda kaldırmamız gerekiyor. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Plastik su şişelerinin kullanımını azaltmak için şehirlerde insanların yoğun olduğu bölgelerde içme suyu çeşmeleri bulunduracağız” dedi.