;
Bilim

Deniz Taşımacılığı Kaynaklı Karbon Emisyonları 2035’te Sıfırlanabilir

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Uluslararası Taşımacılık Forumu tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, halihazırda bilinen tüm teknolojiler uygulandığı takdirde deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyon miktarı 2035 yılında neredeyse tamamıyla sıfırlanabilir.

OECD bünyesindeki Uluslararası Taşımacılık Forumu denizcilik sektörünü ilgilendiren yeni bir rapor yayımladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), 9 Nisan 2018’de Londra’da düzenleyeceği kritik Deniz Koruma Komitesi Toplantısı öncesi yayımlanan çalışma, denizcilik sektörünün 2035 yılına kadar tamamen iklim dostu bir endüstri haline gelebileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada incelenen dört farklı karbonsuzlaştırma patikasıyla, halihazırda öngörülen 2035 yılı uluslararası deniz taşımacılığı karbon emisyon miktarı %82 ile %95 arasında azaltılabilir. Bu azaltım 185 kömürlü termik santralin yıllık emisyon miktarına eşdeğer.

Rapor, aynı zamanda bu senaryoların gerçekleşebilmesinde hükümetlerin temel rol oynayacağına vurgu yapıyor. Hükümet politikaları sıfır karbonlu deniz taşıtlarını daha çekici kılabilir ve yatırımları sürdürülebilir teknoloji ve yakıtlara yöneltebilir. Böylelikle dünya ticaretinin %90’nın gerçekleştiği deniz taşımacılığı daha sürdürülebilir bir sektör haline gelebilir ve bu vesile ile özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde yeşil kalkınma ve yeşil istihdam kaynağı olabilir.

  • Alternatif yakıtlar ve yenilenebilir enerji gereken azaltımın büyük kısmını sağlayabilir. Mevcut biyoyakıtlar metanol, amonyak ve hidrojen gibi diğer doğal ya da sentetik yakıtlarla desteklenmelidir. Rüzgâr ve elektrikli itiş gücü sayesinde daha fazla azaltım yapılabileceği de görülmüştür.
  • Gereken emisyon azaltımının önemli kısmı gemilerin enerji verimliliğinin iyileştirilmesine dair teknolojik önlemlerle sağlanabilir. Piyasası olgunlaşmış seçenekler arasında gövde tasarım iyileştirmeleri, hava yağlamalı ve balblı baş sistemleri bulunuyor.
  • Daha düşük hız, daha iyi gemi-liman koordinasyonu gibi operasyonel iyileştirmeler ve daha büyük ve verimli gemilerle de önemli miktarda emisyon azaltımı sağlanabilir.

Raporda yer alan bazı öneriler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına dair net ve iddialı emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi.
  • Emisyon azaltım hedeflerinin politika önlemleri ile desteklenmesi.
  • Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasında ilerleme kaydedilmesi için finansal teşvik sağlanması.

Uluslararası Taşımacılık Forumu Liman ve Gemicilik Uzmanı Olaf Merk ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapıyor: “Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılma patikasının netlik kazanması değişimin önünü açacaktır. Bu yüzden sıfır karbonlu deniz taşımacılığına geçişin hızlandırılmasında hükümetler tarafında yapılacak net yönlendirmeler temel rol oynamaktadır”. 

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi