;
Bilim

Demans Riskinin Üstesinden Gelmek için Daha Sert Hava Kirliliği Hedefleri Şart

demans

Yeni bir çalışma hava kirliliğini artan demans riskiyle ilişkilendiriyor. Bu riski ortadan kaldırmak için daha güçlü hava kirliliği hedefleri öneriliyor. 

Yeni bir araştırma, hava kirliliğine maruz kalmanın hava kalitesi standartlarının biraz  altındaki seviyelerde bile artan demans riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bulguların küresel olarak kirliliğe maruz kalmayı azaltmak için acil eylem ihtiyacını artırdığını söylüyor.

Dünya çapında 57 milyondan fazla insan demans ve küresel yük artmaya devam ediyor. Ancak demansın başlamasını geciktirmek veya önlemek için yapılan müdahaleler az.

Biriken kanıtlar, hava kirliliğinin demansın gelişme riskine katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor.

ABD’deki Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu’ndaki uzmanlar, demans ile ince parçacıklı maddeye (PM2.5) maruz kalma arasındaki bağlantıyı inceleyen 14 çalışmayı inceledi. PM2.5, insanların nefes alırken soludukları küçük katı veya sıvı madde parçalarından oluşan bir hava kirleticisi.

Araştırmacıların analizi, ortalama yıllık PM2.5 konsantrasyonundaki metreküp başına her iki mikrogram artışın genel demasn riskini %4 artırdığını gösteriyor. Bulgular BMJ dergisinde yayımlandı.

Daha sınırlı veriler, fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen nitrojen dioksit ve nitrojen oksit gazlarına maruz kalmanın da demans için bir risk faktörü olabileceğini düşündürüyor.

Bulguları yorumlarken dikkatli olunması gerekse de, araştırmacılar sonuçların “hava kirleticilerin demans için risk faktörleri olduğuna dair kanıtları güçlendirdiğini” söylediler.

Birleşik Krallık’taki University College London’dan uzmanlar, bağlantılı bir başyazıda, hava kirliliğinin “demans riskini önemli ölçüde etkileme potansiyeline” sahip olduğu konusunda uyarıda bulundu:

“Bireyler, örneğin hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde içeride kalarak kendi kişisel maruziyetlerini azaltmak için adımlar atabilse de, bu çözüm uzun vadede pratik değildir, bu nedenle birçok insan için risk kaçınılmazdır. Bu nedenle bulgular, küresel olarak hava kirliliğini azaltmak için etkili politika önlemleri ihtiyacına aciliyet katıyor.”

Bir hayır kurumu olan Alzheimer’s Research UK’de politika başkanı Dr. Susan Mitchell şunları söyledi: “Kötü hava kalitesi önemli bir halk sağlığı sorunudur ve bu yeni inceleme, belirli hava kirliliği türleri arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmaya yardımcı oluyor. Ancak bireyler olarak soluduğumuz hava hakkında yapabileceğimiz çok az şey var. Bu nedenle, hükümetlerin hava kirliliğini ve bunun sonucunda beyin sağlığımıza verdiği zararı azaltmada liderlik etmesi hayati önem taşıyor. Şimdiye kadar gördüklerimiz hayal kırıklığı yaratacak kadar yetersiz kaldı.”