;
Politika

Daha Şiddetli ve Sık Yangınlar Ormanların Karbon Tutmasını Azaltabilir

Yeni bir çalışmaya göre, yangınlar orman yoğunluğunu ve ağaç boyutunu azaltarak ağaçların daha az karbon tutmasına neden oluyor.

Küresel bir araştırmaya göre, daha şiddetli ve sık yaşanan yangınlar orman yoğunluğunu ve ağaç boyutunu azaltarak gelecekte ormanların karbon tutma kabiliyetine zarar verebilir.

Orman yangınları doğal olarak meydana gelen olaylar olmasına ve doğal ormanların yenilenmesine rağmen, küresel ısınma ve insan faaliyetleri yangınların sıklığının ve yoğunluğunun artmasına neden oluyor. Orman yangınları her yıl gezegenin yüzeyinin %5’ini yok ederek atmosfere yıllık fosil yakıt emisyonlarımızın beşte birine eşdeğer oranda karbondioksit salıyor.

Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’daki 29 bölgeden onlarca yıllık verileri analiz eden araştırmacılar, her yıl yangın çıkan sahaların %63 daha az ağaç ve %72 daha az bazal alana (ağaçların çok daha küçük olduğunu ortaya koyan bir ölçüm) sahip olduğunu keşfettiler. Daha az sayıda, daha küçük ağaçların olduğu ormanların da daha az karbon tutması muhtemel.

ABD başkanlığının son yılında küresel politikacıların ve iş liderlerinin desteğini ve hatta Donald Trump’ın coşkulu desteğini alan Trilyon Ağaç kampanyası ile doğal bir iklim çözümü olarak ağaç dikmeye artan bir ilgi var.

Ancak araştırmacılar, karbon tutmaya yönelik ağaçlandırma çalışmalarında ekim yerlerinin dikkatlice seçilmesi ve yangın sıklığındaki değişiklikleri dikkate alması gerektiği konusunda uyardı. Düzenli alevler ağaçlık alanlardaki türleri ve ağaç boyutunu değiştirir.

Makalenin yazarı Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Adam Pellegrini, “Ağaçların hızla büyüdüğü alanlara ağaç dikmek, iklim değişikliğini azaltmanın bir yolu olarak yaygın bir şekilde teşvik ediliyor. Ancak sürdürülebilir olabilmek için planlar, yangının sıklığı ve yoğunluğunda uzun vadedeki değişiklik olasılığını göz önünde bulundurmalıdır ”dedi.

Nature Ecology and Evolution’da yayımlanan çalışma, savana ekosistemlerinin ve aşırı yağışlı ve kurak mevsimlere sahip tropikal bölgelerin yangın sıklığındaki değişikliklere en duyarlı ekosistemler olduğunu buldu. Tropikal bölgelerde çimen, kurumadan ve kurak mevsimde daha yoğun yanmadan önce yağışlı mevsimde daha kuvvetli bir şekilde büyür, daha sıcak ve daha sık yangınlar bazı ağaçların yangından kurtulmasını engeller.

Pellegrini, “Çalışmamız, daha nemli bölgelerin ağaç büyümesi için daha iyi olmasına rağmen, yangına karşı daha savunmasız olduklarını gösteriyor. Bu, iklim değişikliğini denemek ve hafifletmek için yönetmemiz gereken alanları da etkileyecek” dedi.

Tropikler, iklim adına yapılan ağaçlandırma için tercih edilen alanlar çünkü hızlı büyüyen yoğun doğal tropikal ormanlar, ılıman ormanlık alanlardan daha fazla karbon tutar.

Önceki çalışmalar, yangınların topraktaki nitrojen gibi besin seviyelerini ne kadar azalttığını gösterdi. Yeni araştırma ise, bunun daha az besinle gelişebilen daha yavaş büyüyen ağaç türlerini destekleyebileceğini gösteriyor. Ancak bu ağaçlar, besin maddelerini başka türler tarafından kullanılabilecekleri toprağa taşımak yerine muhafaza ederek daha geniş bir ormanın geri kazanılmasını sınırlayabilir.

Yangın döngüleri, bazı ekosistemlerin olumlu ve gerekli bir parçası ve bitki ve hayvan çeşitliliği sağlar. Savana sistemlerindeki insanlar yangınları bastırırsa, tür açısından zengin otlaklar daha az çeşitli ağaç peyzajıyla hızla kaplanabilir.

Deneysel yakmanın gerçekleştirildiği veya önlendiği dört kıtadaki 374 orman arazisinin yöneticileriyle işbirliği içinde yapılan araştırma, daha sonra yangınların biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini ve sıklığını da inceleyecek.