;
Politika

CHP’den Paris Anlaşması Raporu: “Yenilenebilirlerin Arzı ve Fosil Yakıtları İkame Etmesi Türkiye için İlk Öncelik Olmalı”

Paris Anlaşması’na ilişkin hazırladığı bir raporda CHP, “ Kısa vadede yapılacak bir diğer adım enerji verimliliğini tüm sektörlerde artırmak” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Paris İklim Anlaşması’na ilişkin rapor hazırladı. MYK Raporu’nda kısa ve uzun vadede neler yapılması gerektiğini değerlendirdi. Raporda, “Paris Anlaşması onaylamak buzdağının görünen parçasının yüzde biridir. Önümüzdeki bir kaç yıl çok kritik. Yenilenebilir enerjinin arzı ve fosil yakıtları ikame etmesi Türkiye için ilk öncelik olmalıdır. Kısa vadede yapılacak bir diğer adım enerji verimliliğini tüm sektörlerde artırmak” uyarısı yapıldı.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre, Türkiye’nin yeşil kalkınma ve iklim değişikliği konusunda icraatlarının ‘yetersiz’ olduğu iddia edilen raporda, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çok yetersiz. Hükümet konuyu sadece AB ile ticaret olarak görüyor olmalı ki Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması konusundaki koordinasyon rolü de Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. Bu eylem planında gerçek anlamda Türkiye’nin nasıl karbon net sıfır olacağına dair yol haritası yoktur, konu söylemden ibarettir.”

“Birkaç Yıl Kritik”

“Önümüzdeki bir kaç yıl çok kritik, 2030’a kadar emisyonları %55 azaltmak istiyorsak bugünden harekete geçmemiz, iş dünyasının ve enerji sektörü için öngörülebilir bir sistem kurulması gerekiyor. Dünyada bir karbon salımı ticareti kuruluyor, Avrupa’ya ihracat yapan sanayici karbon vergisi ile karşı karşıya kalacak 1-2 yıl içinde. Şu anda bile Türk Malı ürünlerin karbon ayak izi isteniyor. Karbon fiyatlamasının yapılacağı pazarlar oluşacak. Dolayısıyla hızla harekete geçilmesi gerekiyor.

Paris Anlaşması gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler için farklı emisyon azaltım hedefi kolaylığı sağlasa da 2050’ye kadar tüm ülkelerin ekonomilerindeki yapısal dönüşümü tamamlaması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle Türkiye kısa vadede, fosil yakıtlara bağımlı enerji tesislerini kurmayı veya ölçek artırmayı sonlandırmalıdır.

Yenilenebilir enerjinin arzı ve fosil yakıtları ikame etmesi Türkiye için ilk öncelik olmalıdır. Daha sonra, fosil yakıtlardan kömür, linyit, asfaltit gibi karbon yoğunluğu yüksek olan birincil enerji kaynakları yerine ilk aşamada doğalgaz gibi karbon yoğunluğu daha düşük olan yakıtlara geçiş yapılması mümkündür. Bu geçiş daha kısa dönemde hayata geçirilecek bir adım olup fosil yakıtlardan çıkış beklenmektedir.”

Binalarda Yalıtım

“Kısa vadede yapılacak bir diğer adım ise enerji verimliliğini tüm sektörlerde artırmaktır. Örneğin, elektrik üretiminde santrallar/tesisler bazında yapılacak iken iletim ve dağıtım hatlarının iyileştirilmesi, yenilenmesi ve güçlendirilmesi elzemdir. Binalarda yalıtım, doğru iklimlendirme gibi bilinen yöntemlerin yaygınlaştırılması hatta zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Paris Anlaşması’nın gereği olarak Türkiye’nin enerji dönüşümünü gerçekleştirmesi ve ekonomisinin yapısal durumunu da göz önünde bulundurarak bunu nasıl yapacağını daha doğrusu stratejisini acilen belirlemelidir.”