fbpx
Bilim Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı’nı Yayımladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün (12 Temmuz) Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. Kurum, İklim Değişikliği Eylem Planı’nın yedi bölge için altı ay içerisinde ayrı ayrı hazırlanacağı, çalışmaların devam ettiği yönünde bilgi verdi.

Kurum, açıklamasında insan kaynaklı küresel ısınma vurgusu yaparak iklim değişikliğinin dünyadaki ve Türkiye’deki etkilerine de değindi. Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında bölgenin engebeli yapısı nedeniyle yağışların sellere dönüşmesi gibi afet risklerinin artması, can ve mal kayıplarının yaşanması sebebiyle önceliğin Karadeniz’e verildiğini ifade etti.

Eylem Planı’ndaki temel maddeler şu şekilde açıklandı:

1-Mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekansal planlar iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacak.

2-Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Samsun illeri öncelikli olmak üzere dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacak.

3-Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar tespit edilerek uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek.

4-Yerel yönetimler uhdesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprülerin önceliklendirme yapılarak kaldırılması için tespit çalışmaları yapılacak.

5-Karadeniz Sahil Yolu’nun yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacak.

6-Karadeniz Sahil Yolu’nda ve risk altında olan karayollarının altyapısının belli noktalarında ani oluşan taşkınların denize iletilmesini sağlayan su hatları ve tüneller oluşturulacak.

7- Dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için bölgede faaliyet gösteren tesislerde denetimler sıklaştırılacak.

8-Kamu hizmeti veren binaların aşırı iklim olaylarından daha az etkilenecekleri şekilde kent planlarında yer seçimleri yapılacak.

9-İklim Değişikliği ve etkileri konusunda yerel yönetimlere düzenli eğitimler verilecek.

10-Yağış suları ve kanalizasyon suları ayrık sistem haline dönüştürülecek.

11-İçme suyu, atıksu arıtma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinin afet risk analizleri yapılacak.

12-Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak.

13-Bölgedeki yapılaşmada enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli yerel yapı malzemelerinin kullanımı özendirilecek ve yaygınlaştırılması desteklenecek.

14- Bölge genelinde yol yapımında geçirgen materyaller kullanılması teşvik edilecek.

15-Atıkların dere yataklarında ilave yük oluşturmaması için bölgede atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi

Bir yorum yazın

Yorum yazmak için tıklayınız.