;
Bilim

ÇED ve SÇD Raporları için “Okuma Kılavuzu”: Raporlar Artık Daha Kolay Okunabilecek

WWF-Türkiye liderliğinde 6 ülkede yürütülen “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi” (CO-SEED) projesi kapsamında, geçtiğimiz Pazartesi günü Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ÇED ve SÇD raporlarının paydaşlar tarafından daha iyi incelenmesine yardımcı olacak ve toplumsal uzlaşmaya zemin hazırlayacak iki kitapçık sunuldu. 

 WWF-Türkiye’nin koordinatörlüğünü yaptığı “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED)” kapsamında düzenlenen ve 15 STK’nın katıldığı toplantıda, ÇED ve SÇD raporlarının paydaşlar tarafından daha iyi incelenmesine yardımcı olacak ve toplumsal uzlaşmaya zemin hazırlayacak olan “Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının incelenmesine yönelik kontrol listesi” ve “Stratejik Çevresel Değerlendirme raporlarının incelenmesine yönelik kontrol listesi” kitapçıkları sunuldu. Her iki kitapçık da ilgili vatandaşların, STK temsilcilerinin ve resmi kurum yetkililerinin, ÇED ve SÇD raporlarını daha kolay okumalarına, değerlendirmelerine ve halkın katılımı süreçlerinde yapıcı ve güvenilir görüşler oluşturabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

WWF-Türkiye Proje Koordinatörü Aslı Gemci konuyla ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir ÇED raporu kalitesinin değerlendirilmesinin yalnızca, nihai kararı alma yetkisine sahip kamu kuruluşunun görevi olmadığını hatırlatarak: “Uzmanlar, halk ve sivil toplum kuruluşları da, ÇED süreçlerinde ortaya konulan bilgi ve öngörülen sonuçlar hakkında sağlıklı değerlendirme ve yorum yapabilecek kapasiteye sahip olmalı ve mutlaka fikir beyan etmelidir. Bu sayede, bir raporun söz konusu yatırımla ilgili kararlarına dayanak oluşturup oluşturamayacağı görülebilir ve gerekirse raporun geliştirilmesi sağlanabilir” diyor.

“Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının incelenmesine yönelik kontrol listesi” kitapçığına buradan, “Stratejik Çevresel Değerlendirme raporlarının incelenmesine yönelik kontrol listesi” kitapçığına ise buradan ulaşabilirsiniz.