;
Bilim Politika

C40’dan Yeni Çalışma: Yeşil ve Adil Bir İyileşme İçin Yeşil İş Kolları Yaratılmalı

C40 Şehirlerinin yayımladığı yeni rapor yeşil ve adil bir iyileşme hedefine ulaşmak için gerekli kilit eylemleri ortaya koydu.

Yeşil ve Adil İyileşme Gündemi Raporu (Agenda for a Green and Just Recovery) yeşil ve adil bir iyileşme için belediye başkanlarının kolektif vizyonunu ve şehirlerin aldığı ve alacağı eylemleri, C40 ağından örnekleri ve belediyelerin ulusal ve bölgesel hükümetlere ve finansal kurumlara olan çağrılarını belirliyor.

Rapora göre, COVID-19 pandemisi toplumumuzun, ekonomimizin ve çevremizin kırılganlığını ortaya çıkardı. Sistemlerimizin kırılganlığını ve küresel bir şokun etkilerini can ve geçim kayıplarıyla yaşadık.

Salgın şehirlerimizdeki, ülkelerimizdeki ve küresel çaptaki eşitsizliği tekrar ortaya çıkardı. En marjinalize edilmiş kesimler salgından en çok etkilenenler oldu. Bu nedenle C40 belediyeleri raporda, yeşil ve adil bir iyileşme hedefine ulaşmak için gerekli kilit eylemler belirlediler. Bu eylemler arasında kapsayıcı bir ekonomi ve işler çerçevesinde yeni ve yeşil iş kollarının yaratılması, temel ihtiyaçları karşılayan işçilerin desteklenmesi ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişte işçilerin yeteneklerinin artırılması ve eğitimi gibi öneriler bulunuyor.

Raporda; dayanıklılık ve eşitlik için hareket etmek, herkese temel kamu hizmetlerini sunmak, adil bir topluma ve güçlü ekonomiye destek olan ve gelecekteki krizlere karşı dirençli olmaya öncülük etmeye devam etmek için COVID-19 sonrası güvenli ve dayanıklı bir toplu ulaşım sisteminin kurulması ve temiz suya, gıdaya, temizliğe ve ulaşılabilir ve temiz barınmaya ulaşım gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Çalışma, sağlık ve refah için harekete geçmeye öncülük etmek, insanlara ve doğaya kamusal alanı geri kazandırmak ve yaşanabilir temiz havayı garanti etmek için de bazı öneriler sunuyor. Bunlar:

  • “15 dakikalık şehirler” tasarlayarak bütün vatandaşların çoğu ihtiyacını bisiklet veya yürüyerek halledebilmelerinin sağlanması,
  • Yürüyüş ve bisiklete ayrılan yolların genişletilerek, bisiklet ve yürüyüş rotalarına ve yeşil altyapıya yatırım yapılması,
  • Aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve sel risklerinin azaltılmasına yönelik altyapıları, bina çatılarının ve duvarlarının doğa temelli çözümlerle dönüştürülmesi yer alıyor.

Nisan ayında C40 belediyeleri, halk sağlığını iyileştirmeyi, eşitsizlikleri azaltmayı ve iklim krizine yönelik mücadeleyi amaçlayarak şehirleri ve ekonomileri yeniden inşa etmek adına COVID-19 Mücadelesi İçin Küresel Belediyeler Görev Gücü’nü (Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force) kurmuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, “Londra ve dünyanın geri kalanı COVID-19 karantinalarının ardından normale dönmeye başlarken, şehirlerarasındaki küresel işbirliği, yerel ve küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi hedefleyen bir iyileşmenin sağlanmasında önemli rol oynayacak. Şehirlerimizi ve ekonomilerimizi daha yeşil, daha adil ve daha sürdürülebilir olacak şekilde yeniden inşa etme fırsatımız var. Daha sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için yeşil işleri ve fosil yakıtlardan çekilmeyi teşvik etmek de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki belediye başkanlarıyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

C40 Kurul Başkanı ve New York Eski Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg ise “Koronavirüs pandemisi, ABD ve dünyadaki topluluklar üzerinde derin yaralar açtı. Binlerce insan hayatını kaybetti, iş yerleri kapandı ve eşitsizlikler iyice gün yüzüne çıktı. Şehir liderleri buna karşı olan mücadeleyi yönetiyor; ancak sadece hasarları onarmakla kalmıyor aynı zamanda daha yeşil, daha sağlıklı ve daha eşitlikçi bir dünya inşa etmeyi hedefliyorlar. C40 Belediyeler Gündemi bunun sağlanması için gerekli harita görevi görüyor. Belediye Başkanlarının liderliği ile toplulukların güçlenmesini, halk sağlığının korunmasını ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılmasını sağlayabiliriz” dedi.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise belediye başkanlarının bir kez daha COVID-19 krizinin ardından eşitsizliklerin azaltılması, iklim kriziyle mücadele edilmesi ve halk sağlığının korunması adına nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini gösterdiklerini söylerken, “Belediye başkanları, insanların yaşamları ve geçim kaynaklarının korunması ve gelecekte daha sürdürülebilir, dayanıklı bir ekonomi yaratılması gerektiğini görüyor. Şehirler değişimin aracıları ve merkezleri olarak karbon emisyonlarını azaltacak çözümler sunabilir, daha iyi ve daha sürdürülebilir işler yaratırken 2050 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşmayı sağlayabilirler” diye konuştu.