;
Politika

BM Genel Sekreteri Net Sıfır için Uzman Grubunu Duyurdu

BM Genel Sekreteri Guterres iş dünyasını, yatırımcıları ve kentleri net sıfır taahhütlerini gerçekleştirmeye zorluyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres işletmeler, yatırımcılar, kentler ve bölgeler dahil olmak üzere kamu haricindeki kurumlar tarafından verilen net sıfır emisyon taahhütleri için daha güçlü ve daha net standartlar geliştirmek ve bunların uygulanmasını hızlandırmak için Uzman Grubu kurdu.

Devlet Dışı Kurumların Net-Sıfır Emisyon Taahhütlerine ilişkin Üst Düzey Uzman Grubu, kötüleşen bir iklim krizine karşı, tüm taahhütlerin şeffaf ve güvenilir olması, sağlam uygulama planlarıyla desteklenmesi ve olabildiğince hızlı şekilde gerçek emisyon azaltımına dönüştürülmesi için artan aciliyete yanıt olmayı hedefliyor.

BM Genel Sekreteri, “İklim eylemi konusunda artan vaatlere rağmen, küresel emisyonlar tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselmeye devam ediyorlar. En güncel bilimsel veriler, iklimdeki bozulmanın şu anda her bölgede hasara yol açtığını gösteriyor. Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için zamanla yarışıyoruz ve kaybediyoruz” dedi.

Guterres, devletlerin yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona ulaşma sorumluluğunda aslan payına sahip olduğunu söylerken, “Özellikle G20. Ama aynı zamanda her işletmeye, yatırımcıya, kente, eyalete ve bölgeye acilen net sıfır vaatlerini gerçekleştirmelerine ihtiyacımız var. Bir iklim felaketini önlemek için somut eylemlerle eşleşen cesur taahhütler gerekiyor. Daha sert net sıfır standartları ve bu taahhütlerin uygulanmasına ilişkin güçlendirilmiş hesap verebilirlik, gerçek ve hızlı emisyon kesintileri sağlayabilir” diye konuştu.

Uzman Grubun daha iddialı iklim hedefleri ve çevresel bütünlük için tavsiyeleri dört alanı ele alacak:

  • Net sıfır hedefleri belirlemek için mevcut standartlar ve tanımlar;
  • Net sıfır hedeflerinin, ölçümünün ve taahhütlerin raporlanmasının değerlendirilmesinde kullanılan güvenilirlik kriterleri;
  • Net sıfır taahhütlerine yönelik ilerlemenin doğrulanması ve muhasebeleştirilmesi süreçleri ve raporlanan karbonsuzlaştırma planları; ve
  • Standartları ve kriterleri uluslararası ve ulusal düzeydeki düzenlemelere dönüştürmek için bir yol haritası.

Glasgow’daki BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26), BM Genel Sekreteri, devlet dışı kuruluşların net sıfır emisyon taahhütlerini ölçmek, analiz etmek ve raporlamak için daha güvenilir ve sağlam standartlar ve kriterlere olan ihtiyacı açıkça belirtmişti.

Uzman Grubu toplumsal cinsiyet eşitliği açısından dengeli olacak ve çeşitli ülke ve bölgelerden seçilen saygın ve bağımsız uzmanlardan oluşacak.

Uzman Grubuna, Kanada eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna başkanlık edecek.

Catherine McKenna, “İşletmeler, yatırımcılar, kentler ve bölgeler tarafından son zamanlarda meydana gelen net sıfır taahhüt çığı, 1,5°C hedefini canlı tutmak ve güvenli ve sağlıklı bir gezegeni inşa etmek için hayati önem taşıyacak, ancak tüm taahhütlerin şeffaf planları ve sağlam kısa vadeli eylemleri mevcutsa ve tam olarak uygulanacaksa” dedi.

Uzman Grubu, yıl sonundan önce önerilerde bulunacak.