;
Politika

Biden ve Harris İklim Konusunda Nerelerde Ayrışıyor?

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, şimdiye kadarki en agresif çevre ve iklim değişikliği kampanyasını yürütüyor. Ancak takım arkadaşı Kamala Harris, daha da cesur fikirleri desteklerken bazı noktalarda Biden’la çelişiyor.

Derleyen: S. Sena Akkoç

Senatör Kamala Harris, geçen yıl Demokratların aday adayı olmuş ve çevreyi kirletenlere karşı gayretli davalar yürüterek ve federal hükümette çevresel adaleti destekleyerek, ilerici bir adalet platformunun parçası olarak çevreci bir duruş sergilemişti. (E&E Daily, 12 Ağustos).

Ancak Harris’in bazı görüşleri Biden’ınkilerle çelişiyor.

İşte Biden ve Harris’in farklı görüşlere sahip olduğu alanlardan bazıları:

Yeşil Yeni Düzen

Biden ve Harris arasındaki birincil kampanya yolculuğundaki belki de en keskin zıtlık, Harris’in, Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici temsilciler tarafından desteklenen geniş kapsamlı bir iklim platformu olan Yeşil Yeni Düzen’i benimsemesiydi.

Harris, kademeli olarak daha çok partinin sol eğilimli kanadı tarafından kabul gören bir iklim planı inşa ederek kendisini Biden’in solunda gösterdi. Ayrıca Harris, Capitol Hill’deki ilerici iklim mevzuatı konusunda Ocasio-Cortez ile ekip kurmakta hızlı davrandı.

Ocasio-Cortez bir açıklamasında, “Demokrat Parti artık birçok aktivistin uzun süredir savunduğu şeyi kucaklamaya başlıyor: İklim politikası ön saflardaki topluluklar tarafından yönlendirilmeli ve bu topluluklar etrafında konumlanmalı. Büyük çevre politikaları, tıpkı Yeşil Yeni Düzen’in öngördüğü gibi, bundan orantısız bir şekilde etkilenmiş ve etkilenecek olan insanlar tarafından yazılmalı” demişti.

Bu arada Biden, çekişmeli bölgelerde GOP’un (Grand Old Party – Cumhuriyetçi Parti)’un “sosyalist” etiketinden kaçınmaya çalışırken retorik bir araç olarak Yeşil Yeni Düzen’den geri adım attı.

Özellikle kampanyanın başlarında Biden’ın iklim hakkında konuştuğu noktalar, Harris ve Senatör Bernie Sanders  ile karşılaştırıldığında ılımlıydı. Ama nihayetinde, geçen ay genişlettiği iklim planı ilkelerinin çoğunu kapsıyor (E&E News PM, 14 Temmuz).

Yeşil Yeni Anlaşma, ondan bahseden kişi tarafından tanımlanan akışkan bir kavram, ancak genellikle işlere ve çevre adaletine yoğun bir şekilde odaklanarak, iklim değişikliğini ele almak için hükümet harcamalarına yoğunlaşıyor.

Biden’ın 2 trilyon dolarlık planı tam da bunu yapacaktı. Artık bu plan, Ocasio-Cortez ve ilerici aktivistler tarafından öne sürülen birçok fikri de içeriyor.

Senatör Kamala Harris ve temsilci Alexandria Ocasio-Cortez ayrıca perşembe günü, hükümetin çevre politikalarında ırksal ve ekonomik eşitsizlikleri daha güçlü bir şekilde ele almasını gerektiren bir yasa tasarısı sundu.

 Harris, yaptığı bir açıklamada, ”COVID-19, ülkemizde devam eden sistematik ırk, sağlık, ekonomi ve çevre adaletsizliklerinin gerçeklerini ortaya çıkardı. İçinde yaşadığımız çevre, hayatımızın geri kalanından ayrılamaz. Daha adil ve eşit bir gelecek için çalışmak her zamankinden daha önemli” dedi.

Hidrolik Kırılma

Biden, yer altındaki kaya oluşumlarına su ve kimyasal pompalayan bir sondaj tekniği olan hidrolik kırılmaya karşı çıkması için ilericilerin baskısı altında.

Ancak Biden bir tartışmada fikri öne sürüp ve daha sonra geri dönmek dışında kırılmadan kurtulmayı desteklemedi (E&E News PM, 16 Mart).

Öte yandan Harris’in, ülke çapında hidrolik kırılmayı yasaklamak istemesi muhtemelen bir kongre eylemi gerektirecek.

Geçen yıl iklim değişikliğiyle ilgili belediye binasında CNN’e yaptığı açıklamada Harris,  “Hiç şüphesiz, hidrolik kırılmanın yasaklanmasından yanayım” dedi.

Petrol endüstrisi ve müttefikleri, bunun milyonlarca işi tehdit ettiğini söylüyor. Başkan Trump ve GOP, Harris’i Pennsylvania ve Ohio gibi çekişmeli bölgelerde ekonomilerini tehdit eden çevresel radikaller olarak resmetmek için Harris’in hidrolik kırılma konusundaki pozisyonuna kilitlendi (Energywire, 12 Ağustos).

Parlamentodaki Engeller

Harris, Yeşil Yeni Düzen gibi büyük çevre yasalarını geçirmek için Senato’daki filibuster’ın (Muhalif bir parlamento veya kongre üyesinin teklif üzerinde bir karar verilmesini geciktirmek veya tamamen önlemek için önerilen bir mevzuat parçası üzerinde tartıştığı siyasi bir prosedür) kaldırılmasını destekledi. Filibuster, üst meclisin çoğu yasayı 60 oy (beşte üç çoğunluk) olmadan geçirmesinin etkili bir şekilde önüne geçiyor.

Harris, CNN etkinliğinde yaptığı açıklamada, eğer kongre 60 oy barajı nedeniyle anlamlı bir iklim mevzuatı üzerine harekete geçmediyse, “Yeşil Yeni Düzen’e geçiş için filibuster’dan kurtulmaya hazırım” dedi.

Başkanın filibuster üzerinde doğrudan gücü yok, ancak desteğinin sembolik ağırlığı var.

Öte yandan Biden, filibuster’dan kurtulmaya destek olmak için birincil rakiplerinin çoğundan daha dirençli. Biden kendisi Senato’nun bir emektarı olarak uzlaşma umudunu dile getirdi.

Uluslararası müzakereler

Biden ve Harris, fosil yakıt endüstrisini acımasızca eleştirerek kirleticilere dava açma ve endüstri için para yardımlarını sonlandırma sözü verdiler.

Ancak Harris, birincil teklif sırasında uluslararası sahnede bir adım daha ileri gitmeyi önerdi.

İklim planı, 2021’de fosil yakıt yardımlarının uluslararası alanda aşamalı olarak kaldırılması ve kontrollü bir üretim düşüşünün müzakere edilmesi için büyük karbon yayıcıları bir araya getirmeyi önerdi.

Yeni fikir, Biden’ın Paris Anlaşması’na yeniden katılmayı da içeren taahhütlerinin ötesine geçiyor.

Biden, ülkelerin Paris Anlaşması taahhütlerini artırmak, Çin’in dünya çapında fosil yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonları azaltmasını desteklemek ve Brezilya için de Amazon yağmur ormanlarını korumak için teşvikler yaratarak çeşitli uluslararası anlaşmalar için dünya liderlerini bir araya getirmek istiyor.

Ancak eski başkan yardımcısı, fosil yakıtları önlemeye yönelik uluslararası çabalardan bahsetmedi.

Yine de Harris ve Biden’ın dünya çapında fosil yakıtların yakılmasını aşamalı olarak azaltma hedefini paylaştığı açık.