;
Politika

Bartın’da Zafer: Danıştay Amasra’daki Termik Santral için ÇED Olumlu Kararını İptal Etti

Bartın’ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ÇED olumlu raporu Danıştay 14. Dairesi tarafından bozuldu.

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın’ın ilçesi Amasra’da kurulması planlanan termik santral için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararını Danıştay 14. Dairesi iptal etti. Bartın Platformu, kararın iptali için 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2.019 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Zonguldak İdare Mahkemesi “ÇED olumlu” kararını iptal etmedi. Bunun üzerine aralarında muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 2.002 kişi temyiz isteminde bulundu. Danıştay 14. Dairesi’nde, Zonguldak İdari Mahkemesi’nin 20 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararın usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istemi ile açılan dava görüldü.

Danıştay 14. Dairesi oybirliği ile “Kömür Hazırlama Tesisi Projesi ile Hema Termik Santralı, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi’nin ve Hema Limanı projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, projenin parçalara ayrıldığı dikkate alındığında Kömür Hazırlama Tesisi ve Hema Limanı projesinden ayrı olarak verilen dava konusu Hema Elektrik Santralı, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesiyle ilgili ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 20 Nisan 2018 günlü kararının bozulmasına” yönünde karar verdi.