;
Ekonomi

Bankalar İklim Değişikliği Risk Değerlendirmelerinde İlk Adımı Attı

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Citigroup bu yıl, risk yönetimi kontrollerine iklim sorunlarını dahil etmek adına bir çalışma grubu oluşturdu.

HABER: Gülce DEMİRER

Küresel ısınmanın etkilerinin ölçümünü sektörel çalışmalara entegre etmek henüz standart bir prosedür olmasa da, finansal kurumların riskten sorumlu yetkilileri iklim değişikliğinin oluşturacağı tehditleri değerlendirmek adına ilk adımları atıyor.

Küresel Risk Profesyonelleri Birliği’nin (GARP) gerçekleştirdiği bir araştırma, bankalar ve finansal kurumların %26’sının iklim değişikliği kaynaklı riskleri değerlendirmek adına, kurumsal risk veya sürdürülebilirlik birimlerinde özel ekipler kurduğunu söylediğini gösteriyor. Araştırma, 20 trilyon dolarlık ortak varlığa sahip 27 banka ve varlık yönetimi firmalarını içeriyor.

Uluslararası bir finansal düzenleyici grubu olan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Aralık 2015’te çevresel risklerin açıklanması için gönüllü prensipler oluşturmak üzere bir çalışma kolu oluşturdu. Sayıları giderek artan finansal kurumlar bu prensipleri benimsemeye başladı.

GARP’ın araştırma enstitüsünde eşbaşkan olan Jo Paisley, birçok şirket için –bir zamanlar kurumsal sürdürülebilirliğin alanı olan- çevre sorunlarının daha büyük bir öncelik haline gelmesiyle, yakında kurumsal risk yöneticileri kapsamına girebileceğini söylüyor.

Paisley şirketin temel işletme birimlerini korumakla yükümlü olduğu için “çevre sorunları, kurumsal sorumluluktan ziyade, standart risk yönetimi kontrollerine eklenmelidir” diyor. Bankaların farklı birimler arasında yöneticilerle birlikte çalışma grupları kurarak, iklim değişikliğinin temel işletmeleri üzerindeki etkisini değerlendirmelerini söylüyor.

Citigroup Yatırım Bankası bu yıl, iklim meselelerini risk yönetim kontrollerine entegre etmek adına bir çalışma grubu kurdu. Grup FSB’nin İklimle ilgili Finansal Açıklamalar Çalışma Kolunun önerilerinin yanı sıra iklim meselelerine ilişkin soruların artmasıyla, bankanın riskten sorumlu yetkilisi Bradfurd Hu’nun talimatıyla kuruldu.

Yöneticiler bu çalışmaların bankaya, kredi alanların iklim değişikliğinden olumsuz etkilenebileceğini anlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle modelleme projesi kredi alanlarla, gelecekteki iklim tartışmaları adına bir başlangıç noktası yaratıyor.