;
Ekonomi Politika

Bakan Dönmez: “Son 10 Yılda Yıllık Ortalama Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi Artış Oranı Yüzde 11 Oldu”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yürüttükleri politikalarla son 10 yılda yıllık ortalama yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinde %11’lik bir artış olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık binasından (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Enerji Bakanlığından Bakan Dönmez’in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Öztürk Selvitop, Daire Başkanı Nurettin Cemil Gökpınar ve uzman olarak Osman Erk de katıldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında EBRD’nin 2009’dan bu yana Türkiye’ye yaptığı 13 milyar euronun üzerinde yatırım desteğinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Dönmez, 13 milyar euroluk bu desteğin 6 milyar eurodan fazlasını, sürdürülebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ve çevre alanlarına ayrılmasının da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, 2017 yılında duyurdukları Milli Enerji ve Maden Politikasının üç sacayağını oluşturan; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve öngörülebilir piyasa koşullarının temini hedefleri ile EBRD’nin operasyonları ile büyük oranda örtüştüğünü dile getirerek şunları kaydetti: “Bu minvalde, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında EBRD ile işbirliğimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. EBRD, toplam 4300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, EBRD ile işbirliği içinde hazırlanan “Rüzgar ve Dalga Enerjisi Atlası” çalışması ile Bakanlığımız saha geliştirme çalışmalarına devam ederek offshore rüzgar enerjisine yönelik YEKA yarışması hazırlıklarını da sürdürmektedir. Yine EBRD ile işbirliğimiz kapsamında özel şirketlere ve belediyelere enerji ve kaynak verimliliğinde destek olduğumuz Sıfıra Yakın Atık Programı ile 200 milyon euro tutarında yatırımın fonlanmasından ve jeotermal sektörüne yönelik desteklerinizden memnuniyet duyuyoruz.”

Enerji Sektörünün Büyük Reformu

Dönmez, Türkiye’nin 2001’den itibaren enerji sektöründe büyük bir reform sürecinden geçtiğini ifade ederek, “İlk aşamada, piyasa faaliyetleri birbirinden ayrılmış ve dikey olarak bütünleşik devlet tekeli modeli, rekabetçi açık piyasa modeline dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, üretim ve dağıtım varlıkları özelleştirilmiştir. Bağımsız enerji düzenleme otoritesi olarak EPDK faaliyete geçmiştir. Tüm bu reformlar neticesinde AB ile iç enerji piyasası alanında ileri düzeyde uyum yakalanmıştır” diye konuştu.

Dönmez, ithalata bağımlılığın tetiklediği cari açığın azaltılması adına yerli ve yenilebilir teknolojilerinin de yerlileşmesi, yerli sanayi ekosisteminin oluşması ve tedarik zincirinin olgunlaşması bakımından önemsediklerini belirterek, “Yürüttüğümüz bu politikalarla, son 10 yılda yıllık ortalama yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi artış oranı %11 olmuştur. Bugün itibarıyla yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı %52 seviyesindedir. 2021 yılının ilk üç ayında devreye giren kapasitenin ise yaklaşık yüzde 98’i yenilenebilir enerji kaynaklı olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir Altyapı Sistemleri Önem Kazandı”

Bakan Dönmez, YEKA yarışmaları kapsamında düşük fiyatlarla önemli ölçüde kapasiteyi yatırıma çevirme başarısını gösterdiklerini belirterek, “YEKA modeli ile toplamda rüzgarda 2000 megavat, güneşte ise 1000 megavat gücünde yatırım mobilize edilmiş olup ilave 1000 MW gücünde güneş enerjisi için de yarışmalar devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta başlattığımız 10-15-20 megavatlık toplam 1 gigavat kapasiteli güneş YEKA yarışmaları neticesinde yaklaşık 2-3 dolar cent tutarlarına kadar teklif aldığımızı belirtmek isterim. Bu tutarlar sektörde yatırımcıların piyasamıza olan güveninin ve ülkemiz yenilenebilir enerji sektörünün başarısının bir göstergesidir” dedi.

Dönmez, elektrik üretiminde azami şekilde yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, inovasyon ve dijitalleşmenin küresel ölçekte ön plana çıktığını belirterek, “Küresel çapta enerji sektöründe gözlemlediğimiz temiz enerji kaynaklarına ve dağıtık enerji sistemlerine geçiş ile akıllı ve sürdürülebilir altyapı yatırımları önem kazanmıştır” diye konuştu.

“ERBD’nin Desteğinin Devamını Bekliyoruz”

Dönmez, enerji sektöründe dijitalleşme, karbonsuzlaşma, çeşitlendirme, batarya depolama ve yeşil hidrojen gibi kavramların enerji sektörünün dönüşümünü de şekillendiren tartışmalara önce olduğunu dile getirerek AB Yeşil Mutabakatı’nın da bu konular etrafında şekillendiğini aktardı.

Bakan Dönmez, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bakanlığımız Yeşil Mutabakatta da altı çizilen yeni ve alternatif enerji kaynaklarını, yeşil hidrojeni, batarya depolamayı, temiz yanma ve karbon tutma teknolojilerini, off-shore rüzgar ve dalga enerjisi teknolojilerini, enerji sisteminde akıllı ve dijital altyapıların yaygınlaştırılmasını önemsemekte ve yakından takip etmektedir. Bu minvalde, EBRD’nin bu alanlara yönelik ülkemizde yapılacak Ar-Ge faaliyetlerini, yaygınlaşma aşamasındaki teknoloji yatırımlarını, Startup girişimleri ve yenilikçi projeleri desteklemesini bekliyoruz. Yeşil dönüşüm çerçevesinde AB Yeşil Mutabakatı’nda da daha düşük karbon içeriği ile doğalgazın Avrupa’da da bir geçiş kaynağı olarak muhafaza edilmesi planlanıyor. Özellikle hidrojen harmanlama gibi teknolojilerle doğalgazın daha verimli ve çevreci kullanımı da gündemde. Dolayısıyla, ülkemiz yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde rekabetçi ortamın sürdürülmesi ve enerji arzında istikrarın sağlanması ile hanehalkı ve işletmelerin uygun fiyatlarla enerjiye ulaşmasını teminen doğalgaz altyapısına ilişkin AB desteğinin ve finansal yardımların sürdürülmesi gerektiğine inanmaktadır.”