;
Politika

Avrupalılar İklim Eylemini, Eğer Yaşam Tarzlarını Değiştirirse Daha Az Talep Ediyor

yaşam tarzı

Bir araştırmaya göre, birçok Avrupalı ​​iklim krizinden endişe duyuyor ve bu bağlamda adımlar atarken hükümet politikalarını da destekliyor. Ancak bir önlem yaşam tarzlarını değiştirirse, önleme olan destek azalıyor. 

Yedi ülkeyi kapsayan YouGov anketi, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve fosil yakıtlı arabaların hurdaya çıkarılması gibi devlet düzeyindeki iklim eylemine desteği ve yalnızca ikinci el giysiler satın almak ve et ve süt ürünlerinden vazgeçmek gibi bireysel girişimlerin etkisini test etti.

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Danimarka, İsveç, İspanya ve İtalya’dan gelen yanıtlar, birçok insanın yaşamlarını sürdürme biçimlerini büyük ölçüde etkilemeyecek önlemlerden memnun olduğunu, ancak bunun gerekli olabileceği daha büyük adımların popüler olmadığını gösterdi.

Ankete katılan tüm ülkelerde büyük çoğunluk; İsveç’te halkın %60’ı, Almanya’da %63’ü ve Birleşik Krallık’ta %65’i, İspanya’da %77’si, Fransa’da %79’u, İtalya’da ise %81’i ile iklim değişikliği nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Genel olarak katılımcılar benzer yüzdelerde iklimin insan faaliyetleri nedeniyle değiştiğini söylerken, çoğu ülkede yanıt verenlerin %20’sinden azı iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklanmadığını aktardı. Çalışmaya katılanların %5’i ise iklim değişikliğini inkar etti.

Ayrıca, ankete katılanların %85’i, diğer ülkelerle birlikte çalışılırsa iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin olunacağı görüşünde. Ancak bireylerin bu konuda tam olarak ne yapmak istedikleri konusunda daha az oranda bir fikir birliği var.

Almanya’dan katılımcıların %45’i ile İspanya’dan katılımcıların %72’si kendi ülkelerinin hükümetlerinin ağaç dikme programlarını desteklediği söylerken, yine İspanya’dan katılımcıların %60’ile Birleşik Krallık’tan katılımcıların %77’si daha fazla bitki yetiştireceklerini belirtti. Bu seçenekler büyük bir yaşam tarzı fedakarlığı gerektirmeyen popüler önlemler olarak öne çıktı.

Ankete katılanların %40’ı (Danimarka) ila %56’sı (Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya) tek kullanımlık plastik ürünleri bir daha asla satın almayacağını aktarırken, İsveçlilerin %63’ü ile İspanyolların %75’i bu konudaki yasağı destekliyor.

Benzer şekilde, et ve süt ürünleri alımını haftada iki veya üç öğünle sınırlandırma fikrine Almanya’daki katılımcıların %28’i , İtalya’daki katılımcıların ise %43’ü destek verdi. Birleşik Krallık’ın %24’ü ve İtalya’nın %48’i, bu yöndeki yasaları destekleyeceğini söyledi.

Anket sonucuna göre, evleri enerji verimli hale getirmeye yönelik devlet sübvansiyonları da ciddi oranda destek görüyor. İspanya’daki katılımcıların %86’sı, Almanya’daki katılımcıların ise %67’si bu önermeyi destekledi. Kişisel olarak maliyetleri karşılamak ise daha az destek gördü. Almanya’da bu fikir %19 ile destek görürken, İspanya’da bu oran %40’a ulaştı.

Gönüllü olarak et ve süt ürünü yememek Almanya’da 10, İtalya’da ise %19 oranında tercih edilirken, daha az çocuk sahibi olmak fikri ise yine Almanya’da %9, İtalya’da ise %17 oranında destek gördü.

Elektrikli bir arabaya geçmek isteyip istemedikleri sorulduğunda ise, yedi ülkede ankete katılanların ortalama üçte birinden azı olumlu yanıt verdi.

Araba kullanmayı tamamen bırakmak ve onun yerine toplu taşımayı kullanmak, yürümek veya bisiklete binmek gibi seçenekler söz konusu olduğunda yanıtlar daha çeşitliydi. Fransa’da %35, İspanya’da %44 ve İtalya’da %40 oranında bu fikir desteklenirken bu oran İngiltere (%22), Almanya (%24), Danimarka (%20) ve İsveç’te (%21) daha düşüktü.

Yakıt vergisinde zorunlu bir artış, benzinli ve dizel arabaların üretimini ve satışını tamamen yasaklayan kanunlar popüler değildi.

Fosil yakıtlı arabaların yasaklanması hakkında ne düşündükleri sorulduğunda, yalnızca İspanya ve İtalya’da bu fikri destekleyenlerin oranı %50’nin üzerine çıktı. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde ise muhalefet düzeyi %60’ın üzerindeydi.

YouGov, 5 ve 24 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen saha çalışmasıyla her ülkede 1.000’den fazla katılımcının temsili örneklerini sorguladı.