;
Ekonomi Politika

Avrupa Yatırım Bankası Fosil Yakıt Kredilendirmesini Yasaklama Kararı Aldı

Dünyanın en büyük kalkınma bankası olan Avrupa Yatırım Bankası (EIB), fosil yakıt projelerine finansman sağlamayı durdurma kararı aldı.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) geçtiğimiz cuma günü enerji kredilendirme politikalarında stratejik değişimi içeren bir taslak yayımladı.

10 Eylül’de Avrupa Birliği (AB) Bakanları tarafından kabul edilmesi halinde, politikanın 2020 yılının sonuna kadar kömür, petrol ve doğalgaza dayanan altyapı projelerine finansman sağlamayı durdurması, bunun yerine bu finansmanın temiz enerji projeleri için kullanılması planlanıyor.

EIB’in başkan yardımcısı Andrew McDowell “Bu, birkaç ay süren bir çalışmanın sonucu ve aynı zamanda Avrupa’daki yüzlerce paydaşın, gelecekte enerjiyi destekleme konusunda Avrupa Bankası’nın önceliklerinin ne olması gerektiği konusundaki görüşlerinin bir yansımasıdır” dedi.

McDowell “Temel önergeler oldukça açık: Avrupa’daki enerji geçişine olan desteğimizi artırmak ve Avrupa ekonomisini karbonsuzlaştırmak. Enerji tasarrufu ve verimliliği projelerini daha fazla desteklemek istiyoruz, yenilenebilir enerjiye daha fazla destek olarak enerji arzını karbonsuzlaştırmak istiyoruz. Enerji inovasyonlarına, gelecekteki iklim ve enerji taahhütlerini yerine getirmede ihtiyaç duyulacak yeni teknolojilere destek olmak istiyoruz” dedi.

Ancak taslak, biyoyakıt üretimi ve yüksek verimli doğalgaz ile kombine ısı ve enerji santralları gibi bazı istisnalar öneriyor.

Friends of the Earth Europe’da (FoEE) fosil karşıtı kampanya yürüten Colin Roche, “AB ülkeleri ve diğer ülkelerin hükümetleri gezegenimiz yanarken çabalıyor. AB’nin kamu bankası fosil yakıtlara fon sağlamayı durdurma teklifiyle cesur, doğru ve adil bir öneride bulundu” dedi.

23 Eylül’de New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde gerçekleşecek olan iklim eylemi zirvesinde, bu politikanın sunulabilecek bir içerik olduğu belirtiliyor.

Düşünce kuruluşu olan E3G’de politika danışmanı olan Lisa Fischer, ise “Bankanın fosil yakıt fonlarını sonlandırarak enerji kredilerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirdiğini söylemesi oldukça önemli” dedi.

Fischer ayrıca, doğalgazın finanse edilmesine karşıt teklifin direnç ile karşılanabileceğini de söyledi. Kömür enerjisini 2038 yılına kadar sonlandırmayı taahhüt eden Almanya, doğalgazı yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde önemli bir yakıt kaynağı olarak görüyor.

Fischer, “Almanya’daki bakanlıklar arasında anlaşmazlıkların olduğunu biliyoruz; çevre bakanlığı fosil yakıtları bırakmak istiyor ancak tam anlamıyla sorumluluk almıyor” dedi.

Romanya ise, işlemi zorlaştıracak son düzenlemelere rağmen, Karadeniz’de doğalgaz çıkarma çalışmalarından vazgeçmedi. Doğalgaz kaynağı yönünden zengin bir başka ülke olan Bulgaristan’ın teklife karşı lobi faaliyetinde bulunabileceği söyleniyor.

Fransız ekonomist Pierre Larrouturou ve üst düzey iklim bilimci Jean Jouzel’in savunuculuğunda, bir AB bankasının iklim yatırımlarına destek olması fikri, geçtiğimiz aylarda AB’nin borç verme çalışmalarındaki birimi üzerinde baskı oluşturdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanyol Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez ve Papa ise en etkili destekçiler arasında yer alıyor.

Fischer, “EIB’e daha önce hiç olmadığı kadar çok baskı uygulandı” dedi. “EIB ortaya çıktı ve ‘Bekle, biz iklim bankasıyız!’ diyerek standardı belirlediğini ve bunun ne anlama geldiğini belirttiğini düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl, EIB’nin kredilerinin %30’una tekabül eden 16,2 milyar euro iklim eylemleri için harcandı.