;
Afetler Bilim

Aşırı Hava Olaylarının Sorumlusu Hiç de Yabancı Değil!

Geçtiğimiz Salı günü American Meteorological Society tarafından yayımlanan ve içerisinde National Oceanic and Atmospheric Administration’dan (NOAA) bilim insanlarının araştırmalarının da bulunduğu yeni bir rapor, 2016’daki ortalama sıcaklığın ve Asya üzerindeki sıcak hava dalgasının uzun süredir devam eden iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koyuyor. 

American Meteorological Society tarafından hazırlanan “Explaining Extreme Events of 2016, From a Climate Perspective” adlı yeni rapor, 2016’daki ortalama sıcaklığın ve Asya üzerindeki sıcak hava dalgasının nedenini uzun süredir devam eden iklim değişikliğine bağlıyor. NOAA‘dan bilim insanlarının araştırmalarının da yer aldığı rapor, iklim değişikliğinin aynı zamanda Arctic’lerdeki aşırı sıcaklar, Alaska ve Avustralya’daki deniz sıcaklık dalgalarının gelişimi, 2015-2016’daki El Niño’nun şiddeti ve Büyük Set Resifi’ndeki mercanların beyazlaşması süreci gibi 2016’daki diğer ısı olaylarının da sorumlusu olduğunu belirtiyor.

Aşırı Olayları İklim Perspektifinden Açıklama serisinin 6. yayımı niteliğinde olan raporda, 2016 yılı içerisinde altı kıtada ve iki okyanusta gerçekleşen aşırı hava olaylarını inceleyen 27 makale bulunuyor. 18 ülkeden 116 bilim insanının katkı yaptığı çalışmada NOAA’dan bilim insanları da tarihsel gözlemleri ve değişen eğilimleri, iklim değişikliğinin aşırı bir olayı etkileyip etkilemediğini veya oluşma olasılığını değiştirip değiştirmediğini belirlemek için model sonuçları ile birlikte analiz etti.

 Raporun Korkutucu Bulguları

Yeni araştırma, iklim değişikliğinin ABD’nin batısındaki orman yangınları riskini, Çin’de yaşanan aşırı yağış miktarını ve Güney Afrika’daki kuraklığı ve neden olduğu gıda sorunlarını artırdığını ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar, 2016 yılında, iklim değişikliğinin Çin ve Batı Avustralya’da nezle salgını olasılığını azalttığını da ifade ediyorlar. Brezilya’daki şiddetli kuraklığı, Avustralya’daki rekorlar yağışları veya Avrupa’da hava kalitesini kötüleştiren durgun hava koşullarını inceleyen bilim insanları bu olayların iklim değişikliği ile kesin bir bağlantısını bulamadıklarını belirtiyorlar.

Raporun bu yayımındaki 27 makaleden 21’inde iklim değişikliği aşırı hava olaylarının belirgin bir nedeni olarak tanımlanıyor. Son altı yılda bu raporda incelenen 131 makalenin yaklaşık %65’i iklim değişikliği için bir rol tanımlarken, %35’i kayda değer bir etki bulamıyor. Herhangi bir iklim sinyali bulamayan makalelerin ise birçok nedeni olabilir: Zaman içerisinde aşırı hava olaylarının sıklığında veya şiddetinde bir değişim yaşanmamış olması veya bu araştırmacıların 6 yıllık süreçte bugünkü mevcut gözlemsel kayıt veya bilimsel araç ve modelleri kullanmaması gibi. Gelecekteki çalışmalar ise, iklimin aşırı hava olayları üzerindeki etkisine yeni kavrayışlar getirebilir.