;
Politika

Aşırı Hava Olayları Geçtiğimiz 40 Yılda 2 Milyondan Fazla Ölüme Yol Açtı

aşırı hava olayı

1970 ile 2021 yılları arasında hava, iklim değişikliği ve suyla ilgili yaklaşık 12 bin aşırı iklim olayı rapor edildi. Bu, 2 milyondan fazla ölüme ve 4,3 trilyon dolardan fazla ekonomik kayba yol açtı.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin “Bilimde Birleşmek” başlıklı raporu paylaştı.

Rapor, iklimle ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yalnızca %15’inin hayata geçirildiğini söylüyor.

AA’nın haberine göre, 1970 ile 2021 yılları arasında hava, iklim değişikliği ve suyla ilgili yaklaşık 12 bin aşırı iklim olayı rapor edildi. Bu, 2 milyondan fazla ölüme ve 4,3 trilyon dolardan fazla ekonomik kayba yol açtı.

Can kayıplarının %90’ından fazlası ve ekonomik kayıpların %60’ı gelişmekte olan ekonomilerde yaşandı, bu olumsuz durum sürdürülebilir kalkınmayı engelledi.

Artan küresel sıcaklıklar, daha aşırı hava koşullarına neden oluyor. Yıllık ortalama küresel sıcaklığın gelecek 5 senede geçici olarak en az bir yıl süreyle Sanayi Devrimi öncesi seviyeleri 1,5 derece aşması ihtimali, %66 olarak hesaplanıyor ve bu olasılık zamanla artıyor.

Şimdiye kadar 2030 hedefleri kapsamında emisyon açığının daraltılmasında çok az ilerleme kaydedilirken karbondioksit emisyonları, küresel olarak 2022’de 2021’e kıyasla %1 arttı ve Ocak-Haziran 2023 dönemindeki ön tahminlere göre ise geçen yıla oranla %0,3’ten daha fazla artış gösterdi.

Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında sınırlanması hedeflerine ulaşılması için küresel seragazı emisyonlarının 2030’a kadar sırasıyla %30 ve %45 azaltılması gerekiyor. Bu hedefe ulaşılması amacıyla azalma oranının 2050’ye kadar net sıfıra yaklaşması gerekiyor.

İklimle ilgili 2030 hedeflerine ulaşılması için uygulama takviminin yarısına doğru gelinirken dünyanın bu amaçlara ulaşma yolunda ilerlemediği ise açık şekilde görülüyor.

“Bilimsel Çözümlerin Aciliyeti Her Zamankinden Daha Fazla”

Taalas, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini söyledi.

2027’ye kadar iklimle ilgili “herkes için erken uyarı” sistemlerine ulaşmanın hayatları ve geçim kaynaklarını kurtaracağına dikkati çeken Taalas, bu durumun sürdürülebilir kalkınmanın korunmasına da yardımcı olacağını belirtti.

Taalas, “Bilimsel çözümlerin aciliyeti her zamankinden daha fazla. Bu hedefe ulaşmak büyük ölçekli, hızlı ve sistemik değişiklikler gerektirecek” dedi.

Taalas, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda başarısız olunduğu ve küresel sıcaklık artışı 2,8 dereceye ulaştığı takdirde çok daha olumsuz etkinin görülebileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda umutlu olduklarını vurgulayan Taalas, “Dolayısıyla otomatik yok olmaya mahkum olmayacağız ancak azim seviyemizi yükseltmemiz gerektiği de açık” görüşünü paylaştı.