;
Politika

AP Komiteleri Gaz ve Nükleerin Yeşil Olarak Etiketlenmesini Veto Etti

Gazın ve nükleerin yeşil olarak sınıflandırılması AB’nin iklim hedefleriyle çelişiyor.

Avrupa Parlamentosunun Ekonomi ve Mali İşler (ECON) ve Çevre (ENVI) Komitelerindeki milletvekilleri doğalgaz ve nükleerin Avrupa Birliği (AB) Taksonomisi’nde yer almasını veto etti.

Yatırımcıları yeni doğalgaz için teşvik etmek küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefi, AB genelinde fosil yakıt tüketimini %32 ila %37 oranında azaltmayı içeren 2030 hedefleri ve REPowerEU’nun AB’nin Rusya’dan fosil yakıt ithalatı bağımlılığını azaltma hedefi ile çelişiyor.

Sosyalist ve Demokratlar’dan Milletvekili Paul Tang, yasal yeşil badanayı önlemek için partiler arası bir ittifak olduğunu söylerken, “Çünkü fosil gazı ve nükleeri bir sürdürülebilir enerji biçimi olarak tanıttığınızda olan budur” dedi.

Önümüzdeki günlerde Avrupa Parlamentosu, doğalgaz ve nükleerin, yatırım amaçlı çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin bir listesini oluşturan AB sınıflandırma sistemi olan AB Taksonomisi kapsamında yeşil olarak etiketlenip etiketlenmeyeceğine karar verecek.

EPP Milletvekili Christophe Hansen, gaz ve nükleeri sürdürülebilir olarak nitelendirmenin ve yeşil finansmanın bu projeleri finanse etmesine izin vermenin kabul edilemez olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Önümüzdeki yıllarda gaza ve nükleere ihtiyacımız olmayacak demiyorum ama bizim bakış açımıza göre bunu yapmak için sürdürülebilir finansmanı kötüye kullanmamalıyız veya yeşil badana yapmamalıyız.”

Avrupa Parlamentosu’nun Ekonomik ve Mali İşler (ECON) ve Çevre (ENVI) Komitelerindeki Üyelerinin çoğunluğu bugün karşı oy kullandı ve Temmuz ayının ilk haftasında yapılması planlanan genel kurul için güçlü bir sinyal verdi. Teklifi veto etmek için 705 milletvekilinin 353’ünün ret oyu gerekiyor.