;
Politika

Almanya’nın İklim Çabaları 2030 ve 2045 Hedeflerine Ulaşmak için Yeterli Değil

iklim

Almanya’nın iklim hedefleri kapsamındaki çalışmalarını inceleyen yeni bir rapor, ülkenin halihazırdaki çabasının 2030 ve 2045 hedefleri için yeterli olmadığını gösterdi.

Almanya hükümetinin iklim danışmanları ve Federal Çevre Ajansı (UBA) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, ülkenin seragazı emisyonlarını 2030’e kadar %65 azaltma hedefini büyük olasılıkla tutturamayacağını, bunun da 2045 net sıfır emisyon hedefini zedelediğini ortaya koydu.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990’a kıyasla %65 oranında azaltmayı hedefliyor. Ülkenin karbondioksit seviyeleri geçen yıl halihazırda 1990 seviyesinin %40 altındaydı ancak yeni rapor bunun yeterli olmadığını söyledi.

Alman hükümeti, çeşitli sektörler için 130 önlem talimatı verdi. Konseyin hazırladığı raporda ise, enerji ve sanayi sektörü için planlanan karbondioksit azaltımlarının emisyonları önemli ölçüde düşürebileceği, ancak özellikle bina ve ulaştırma sektörlerinin bu önlemleri uygulamada başarısız olduğu ortaya kondu.

Konsey başkanı Hans-Martin Henning yaptığı açıklamada, beklenen genel azaltımın tahmin edilen düzeyde olmayacağını aktardı.

Rapor, petrol ve gaz ile çalışan ısıtma sistemlerini aşamalı olarak kaldırmayı amaçlayan yasa tasarısının tam olarak uygulanmasının inşaat sektörü kaynaklı emisyonların azaltımına katkıda bulunacağını gösterdi.

Konsey, ulaştırma bakanlığının emisyonların azaltılmasına yönelik planlanan önlemlerin etkinliğine ilişkin varsayımlarının ise “iyimser” olduğunu belirtti.

Raporda “Tutarlı bir genel kavram ve kapsayıcı bir önlem çerçevesinin eksikliği mevcut” sonucuna varıldı.