;
Politika

Almanya’da Kömürden Çıkış Tarihi Yasalaştı

İki aşamadan oluşan ve 2038 itibarıyla kömürün aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi Alman Parlamentosu tarafından kabul edildi.

Alman Parlamentosu, kömürün aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin teklifi geçtiğimiz Cuma günü (03.07.2020) kabul etti. İki parçadan oluşan teklifin ilk kısmı aşamalı çıkışı düzenleyen bir yasayı ve 2038’de kömürden çekilmeyi ve aşamalı çıkış hedefi yolunda, taş kömürü tesislerini ve hükümet ile linyit operatörleri arasındaki sözleşmeler için bir açık artırma modeli gibi yolları kapsıyor.

İkinci kısım ise kömür bölgeleri için 40 milyar euroluk geçiş fonu dağıtımını düzenleyen yapısal bir değişiklik yasasından oluşuyor.

Oldukça pahalı ve geç gelen bir aşamalı çıkış olarak değerlendirilen teklif, Almanya’nın da üyesi olduğu Powering Past Coal Alliance’ın gereklilikleriyle de uyumlu değil. Kömürden çıkış yasasının ana maddelerinin özeti ise şu şekilde:

Kömürden Çıkış Yasası 

  • Yasaya göre Almanya kömürden en geç 2038 yılında çekilecek; ancak tarih 2035’e de çekilebilir. Aşamalı çıkış yolu, her üç-dört yılda bir gözden geçirilecek ancak daha hızlı bir çıkışın gerçekleşme olasılığı düşük.
  • Kömürden çıkış planı taş kömürü kapasitesinin azaltılmasıyla başlarken linyitten çekilme ise bu sürecin en sonuna yerleştirildi.
  • Son dakika değişikliklerinde hükümet, kömür santrallarında kömürden doğalgaza geçişe yönelik desteklerini iki katından fazla artırdı.

Yapısal Değişim Yasası

  • Geçiş süresince 40 milyar euroluk fonun dağıtılmasını kapsayan yapısal değişim yasası ise mevzuatın en büyük kısımlarından birini oluşturuyor.
  • Yerel aktörlerin projelerin geliştirilmesi ve seçiminde sınırlı bir katılımı olsa da tüm geçiş yatırımlarının sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu hale getirilmesine yönelik yapılan son dakika değişikliği olumlu bir adım oldu.
  • Almanya’nın 2038’de kömürden çekileceğine yönelik yasal anlaşmanın bu kadar geç bir tarihte ve bu kadar maliyetli olması, Çekya ve Polonya gibi kömürden çekilmeyi planlayan ülkelere iyi bir mesaj vermiyor.
  • Ancak Alman kömür sektörü, ekonomik baskı ve artan karbondioksit ücretleri nedeniyle öngörülen tarihten daha önce son bulabilir. Linyit operatörleri ve hükümet arasındaki anlaşmalar, şirketlerin anlaşılan tarihten önce kapatılmasına izin veriyor.
  • Kömür komisyonunun anlaştığı 2038 çıkış planı, Paris Anlaşması ile de uyumlu değil. Yakın zamanda yaşanan gelişmeler Almanya’nın çıkış tarihini daha erkene çekmesi gerektiğini gösteriyor. Yasanın yeni gerçekliklere uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip olmaması etkilenen bölgeler için uzun vadeli güvenlik planlamasını da garanti altına almayı zorlaştırıyor.
  • Hükümet ve linyit şirketleri arasındaki kamu-özel sektör sözleşmeleri, linyit tesislerinin kötü ekonomik durumu göz önüne alındığında meşru olmayan yüksek tazminat ödemeleriyle karşı karşıya. Tazminatların AB devlet yardım kurallarına uygun olup olmadığı da açık değil.
  • Geçiş finansmanı için 40 milyar euro tahsis eden ayrı yapısal değişiklik yasası kömürden çıkışa önemli bir katkı sağlıyor. Alman sürdürülebilirlik stratejisinin yasalar çerçevesinde yapılan tüm yatırımlarına çerçeve oluşturması adına büyük bir başarı.

Etiketler