;
Politika

“Akbelen Keşfinde Hakim Yasa Uygulayıcılık Görevini Unuttu, Keşif Tekrarlanmalı”

KARDOK Derneği Vekili Avukat İsmail Hakkı Atal, geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen Akbelen Ormanı bilirkişi heyeti incelemesinin hakimin uygulamaları ve tavırları nedeniyle “mundar” olduğunu söyledi.   

Muğla İkizköy’de yer alan ve termik santrala yakıt sağlayan linyit madeni sahasının genişletilmesi için kesilmek istenen Akbelen Ormanı’nda, iznin iptali için yapılan bilirkişi heyeti incelemesi gergin geçti.

Heyette bulunan Muğla 1. İdare Mahkemesi üyesi Murat Yüksel, İkizköy avukatları Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal ile Adana Barosu’ndan Av Şiar Rişvanoğlu’na “ruh hastası” diyerek hakaret etti.

KARDOK Derneği Vekili Avukat İsmail Hakkı Atal,  Muğla 1.İdare Mahkemesinin 2021 /563 E. Sayılı dosyasında “orman kesim izin iptal “ davasının Salı günü yapılan keşfinde meslek hayatında görmedikleri ve hakimlik mesleğine uymayan suç oluşturan tavır ve uygulamalarla karşılaştıklarını belirterek neler yaşandığını anlattı.

Atal, 300 kadar köylü  ve çevre-ekoloji aktivisti ellerinde döviz ve pankartlarla karayolunda bekledikleri sırada keşif araçlarının sloganlar arasından geçtiğini ve jandarmanın tertibat aldığı alanda buluşacakken durmadan uzaklaştığını ifade etti ve şöyle devam etti: “Bizler otomobillere binerek keşif heyetinin bulunduğu yeri öğrenip oraya gitmek zorunda kaldık. Keşfi yöneten Hakim Murat Yüksel uzun süre davacı avukatları dışında kimseyi keşfe dahil etmedi. İtirazların ardından maden alanı içindeki inceleme noktasına sadece Muğla, İzmir ve Adana Barolarından gözlemci avukatlar dahil olabildi. Davacı KARDOK Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ve mahkemeye daha önceden davacı tarafın uzman olarak sunduğu kişiler maden sahası içine alınmadılar. Bu arada bizler davacı KARDOK derneği yönetim kurulu üyelerinin keşfe katılmalarının anayasal hakları olduğunu ve hakim de olsa anayasal hakların kullanılmasının engellenemeyeceğini belirtmemize rağmen hakim Murat Yüksel hukuk dışı tavır ve uygulamalarına devam ederek maden alanına dernek yönetim kurulu üyelerini almadı.”

Açıklamaya Hakim Murat Yüksel’in yönettiği ve maden sahası, Akbelen ormanı ve Karadam köyü olmak üzere 3 ana bölümde yapılan keşif esnasında, beyanlarını sunmalarının ve yasal taraf haklarını kullanmalarının engellendiğini, buna karşılık termik santral avukatının usule aykırı davranışlarına göz yumulduğunu belirterek devam eden Atal, “Biz avukatlara ‘ruh hastası’ ve ‘Şov yapmayın’ gibi ifadeler kullanarak ‘görevi kötüye kullanma ve hakaret’ suçlarını işlemiş ve en nihayetinde de yargı görevini kasıtlı olarak yapmadığını fark etmemiz üzerine bizleri reddi hakim talebinde bulunmak zorunda bırakmıştır. Keşif tutanağına da ihtirazi kayıt koyarak keşfi kabul etmediğimizi beyan edip keşfin yenilenmesi talebinde bulunduk. Hakim Murat Yüksel aynı zamanda İkizköylülerin de adalete olan güvenini sarsan tavır ve uygulamalarıyla hakimlik mesliğine zarar vermiştir” diye konuştu.

Avukat Atal, Adalet Bakanlığı’nın hakim Yüksel’le ilgili derhal soruşturma başlatılmasını istedi.