;
Politika

AB’nin Uyum Stratejisi Kırılgan Toplulukları Korumak İçin Yetersiz

Avrupa Komisyonu, güncellenmiş iklim değişikliğine uyum stratejisini geçtiğimiz gün sundu. En çok ihtiyaç duyulan azaltım çabalarının yanı sıra, iklim değişikliğinin etkileri halihazırda en savunmasız toplulukları etkilediği için AB uyum konusundaki stratejisini güçlendirmeli.

İklim Eylem Ağı (CAN) Avrupa Direktörü Wendel Trio, “2020 Avrupa’nın en sıcak yılıydı ve aşırı sıcak dalgaları, orman yangınları ve rüzgar fırtınaları Avrupa’da büyük hasara yol açtı. Avrupa dışında ise, gelişmekte olan ülkeler iklim etkilerinden en çok etkilenenler. AB’nin Uyum Stratejisi, hızlı bir şekilde adaptasyon konusunda daha iddialı bir eyleme dönüşmeli ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duydukları doğru desteği ölçeklendirmelidir” dedi.

Strateji, halihazırda toplumlarımız, ekonomilerimiz ve ekosistemlerimiz üzerindeki iklim değişikliği tehdidini haklı olarak kabul ediyor. Kısa vadede tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınmak için daha güçlü azaltım önlemleri kilit önem taşıyor olsa da, AB ayrıca toplulukları iklim değişikliğinin süregiden zararlı etkilerinden de korumalı.

AB içinde, Avrupa Komisyonu’nun Araştırma Merkezi, iklim değişikliğinin ekonomik maliyetlerinin yüzyılın ortasına kadar yılda 175 milyar euroyu aşacağını tahmin ediyor. Önerilen Uyum Stratejisi, tüm sektörlerde ve seviyelerde daha sistemik uyum politikalarına ihtiyaç duyulduğunu ve mevcut uyum stratejileri ve planlarının büyük ölçüde iyileştirilmesi gerektiğini kabul ediyor.

Ancak Strateji, belirlenen hedefe ulaşmak için bağlayıcı araçlardan yoksun. AB’nin iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, en azından yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde zorunlu uyum planlarının, iklim kırılganlık değerlendirmelerinin ve iklim stres testlerinin geliştirilmesini gerektirmeli.

AB’nin dışında en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri, ekonomik şoklara, eşitsizliklere ve COVID-19 krizine karşı daha savunmasız olmanın yanı sıra, iklim değişikliğinin etkilerinden de en çok etkileniyor. AB Uyum Stratejisi, kamu kaynaklarından gelenler de dahil olmak üzere, iklim değişikliğine uyum için ek uluslararası finansman ihtiyacını kabul ederken AB dışı eylem için AB araçlarıyla uyum için finansmanı artırmayı hedefleyecek.

Ancak strateji, en savunmasız topluluklar için finansmana erişimin önündeki engelleri tam olarak nasıl kaldıracağını netleştiremiyor ve cinsiyet entegrasyonu ve eşitsizliklerle mücadele önerileri içermiyor. Uyum için hibe bazlı finansman da gerekli. 

CAN Europe’un iklim ve kalkınma politikası koordinatörü Rachel Simon, “Küresel krizlere yanıt olarak direnç geliştirmeyi desteklemek için Uyum Stratejisi; toplulukları, iklim krizinin ön cephesinde yer alan kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmeyi amaçlayan adaptasyon için daha yüksek seviyelerde hibe tabanlı destek sağlamalı. AB ve Üye Devletler toplu olarak, uluslararası düzeyde uyum finansmanı konusunda güçlü taahhütlerde bulunmalı, hafifletme ve uyum finansmanında %50 denge sağlamalı ve krediler yerine hibelere öncelik vermelidir” dedi.