;
Bilim

AB’nin 2021 Seragazı Emisyonları, 2008 Zirvesinden Yüzde 22 Daha Düşük

seragazı emisyonları

AB’nin İstatistik Ofisi yeni yaptığı açıklamada, bloğun 2021’deki seragazı emisyonları seviyesinin 2008’deki en yüksek seviyeye göre %22 düştüğünü söyledi.

Eurostat’ın bu yıl emisyonlarda beklenen bir toparlanmayı hariç tutan en son yıllık analizi, 27 AB üye ülkesi arasında en çok emisyon salan beş ülkenin (Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya), seragazı emisyonlarında baskın olan karbondioksit emisyonlarının kabacaca %60’ına neden olduğunu ortaya koydu.

Eurostat, altı grupta bir araya getirilen 64 sektörü ve hanehalkı tüketimini inceledi.

Metan ve azot oksit ile karbondioksit dahil olmak üzere genel seragazı emisyonları, 2021’de 3,6 milyar ton karbondioksit eşdeğeri (CO2 eşdeğeri) olarak gerçekleşti.

Madencilik ve taş ocakçılığı, 2008 ile 2021 arasında %42 düşüşle en büyük düşüşü kaydetti, bunu kamu hizmetleri, buhar ve iklimlendirme arzı (%-39), imalat, nakliye ve depolama (%-23) ve meskenler (%-13) izledi.

Karantinaların hafifletilmesi, nükleer ve hidroelektrik enerjisinin düşük performans göstermesi, fosil yakıtlı enerjiye olan talebin artması ve yazın sıcak hava dalgalarının klima kullanımının artmasına yol açması nedeniyle bu yıl ekonomik faaliyette yaşanan toparlanma, 2022’de emisyonları yükseltti.

Eurostat’ın Kasım ayına ait verileri, 2022’nin ikinci çeyreğinde sanayilerde ve hanelerde seragazı emisyonlarının 2021’in aynı dönemine kıyasla %3 artarak toplam 905 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştığını gösterdi.