;
Politika

ABD İstihbaratı: 11 Ülke, İklim Krizi Kaynaklı Şiddetli İstikrarsızlıklarla Karşı Karşıya

Ülkenin 18 istihbarat teşkilatını denetleyen Ulusal İstihbarat Dairesi’nin raporu, “İklim değişikliğinin, ABD ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik riskleri giderek kötüleştireceği” konusunda da uyarıda bulundu.

Ülkenin ortak istihbarat topluluğu, ilk İklim Değişikliği Ulusal İstihbarat Tahmini raporunda, iklim değişikliği nedeniyle jeopolitik istikrarsızlığa karşı savunmasız 11 ülkeyi belirledi. 

Rapora göre Afganistan, Burma, Kolombiya, Guatemala, Haiti, Honduras, Hindistan, Irak, Nikaragua, Kuzey Kore ve Pakistan’ın enerji, gıda, su ve sağlık güvencelerine tehdit oluşturan bir dizi aşırı hava olayıyla karşı karşıya kalması muhtemel.

Ülkenin 18 istihbarat teşkilatını denetleyen Ulusal İstihbarat Ajansı “11 ülkede azalan enerji, gıda ve su güvencesi, muhtemel ki yoksulluğu, aşiret veya etnik topluluklar arası gerilimleri ve hükümetlerden memnuniyetsizliği şiddetlendirecek. Sosyal, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık riskini artıracak” dedi.

Raporda, daha genel olarak, “yoğunlaşan fiziksel etkiler, özellikle 2030’dan sonra, jeopolitik açıdan parlama noktalarını alevlendirecek. Kilit ülkeler ve bölgeler, artan istikrarsızlık ve insani yardım ihtiyacı riskleriyle karşı karşıya kalacak” dedi.

Raporda bir dizi senaryo da özetleniyor:

  • Yükselen sıcaklıklar ve artan yağışlar, Güney Asya ve Orta Amerika ülkelerinde sivrisinek ve ishalli hastalık salgınlarını artırarak sağlık durumlarını kötüleştirebilir ve ek can kayıplarına neden olabilir.
  • Afganistan, Guatemala, Haiti, Honduras, Hindistan, Irak ve Pakistan’da dang humması vakalarının artacağını öne süren bilimsel modeller ile daha sık ve yoğun siklonların su kaynaklarını kirletmesi olasılıklar dahilinde.
  • İklim değişikliği, muhtemelen biyolojik çeşitlilik kaybını hızlandıracak. Geleneksel habitatlarında artık yaşayamayan bitkilerin ve hayvanların daha fazla tutunamamasına sebep olacak. Küresel popülasyonların gıda ve ilaç için bel bağladığı ekosistemleri riske atacak.
  • Uzun süreli kuraklık dönemleri ve ardından gelen aşırı yağışlar, Orta Amerika’da mısır ve fasulye ekinlerini tahrip etti. Guatemala, Honduras ve Nikaragua’daki bu ve diğer mahsullerin rekoltesinin önemli ölçüde düşmesi, gıda güvensizliği yaratma ihtimalini artırıyor ve önemli ihraç ürünlerinde düşüş yaşanması bekleniyor.

Raporda, 11 ülkenin iklim değişikliği etkilerine uyum sağlamak için büyük ihtimalle, mali kaynaklardan ve yönetişim kapasitesinden yoksun olduğu belirtiliyor.

“Yabancı hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve özel yatırımlar, gıda ve su güvensizliği ve kentsel yoksulluk gibi, bu zorlukların bazılarını hafifletmek için mali yardım, teknik uzmanlık ve iklime uyum teknolojileri sunabilir. Ancak bu 11 ülkenin, zayıf yönetim, zayıf altyapı ve sıkça görülen yolsuzluk gibi sorunlar nedeniyle bu çabaların engellenmesi söz konusu olabilir” denildi.