;
Ekonomi Politika

AB Yenilenebilirlerle Ulaşımda ve Sanayide Net Sıfır Emisyonu Hedefliyor

AB Komisyonu enerji politikası sorumlusu Kadri Simson, ulaşım ve sanayiye yönelik enerji yönetmeliklerinde yapılacak revizyonla yeni tedbirlerin hedefleneceğini söyledi.

AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB yenilenebilir enerji yönetmeliklerinde yapılacak bir revizyonun, emisyonsuz enerji kaynaklarının kullanımının geciktiği ulaşım ve sanayiyi de kapsayacak geniş tedbirlerden oluşacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu, Temmuz ayında tüm seragazı emisyonlarını daha hızlı azaltmak için tasarlanmış 12 iklim değişikliği politikasını açıklamaya hazırlanıyor. AB’nin yenilenebilir enerji düzenlemelerinin yenilenmesi bunlar arasında yer alıyor.

Kadri Simson, yenilenmenin yenilenebilir enerji için enerji satın alma anlaşmalarını teşvik edeceğini ve rüzgar, güneş veya biyoenerji gibi kaynakların, ulaşım ve sanayi gibi hedef sektörleri destekleyeceğini söyledi.

Simson, şu anda AB yenilenebilir enerji politikalarının kapsamına girmeyen endüstri hakkında, “Yenilenebilir enerji alımının hızı olması gerektiği yerde değil, bu nedenle bu sektördeki yenilenebilir enerji kaynakları için gösterge niteliğinde bir hedef belirlemeye çalışıyoruz” dedi. Gösterge niteliğindeki bir hedef muhtemelen bağlayıcı olmayacak.

Avrupa Parlamentosu’nun endüstri komitesine konuşan Simson, diğer tekliflerin yenilenebilir enerji kullanılarak yapılan endüstriyel ürünler için etiketleri içerebileceğini söyledi. Yenilenebilir elektrikle çalışan fırınlarda üretilen çelik buna örnek olabilir.

AB, mevcut %32 hedefine karşın 2030 itibarıyla enerjisinin yaklaşık %33’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlama yolunda ilerliyor. Ancak, AB’nin yeni iklim hedefine ulaşması için, seragazı emisyonlarını 1990 seviyelerine göre 2030 itibarıyla en az %55 azaltması gerekecek.

Avrupa’nın yenilenebilir enerji kullanımı sektörler arasında önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Simson, 2030 itibarıyla Avrupa’daki elektrikli araçların sayısını hızla artırma planlarının yanı sıra, Komisyon’un “hedefe dayalı önlemler” ortaya koyacağını söyledi.

Simson, Temmuz önerilerinin, orman biyokütlesinin enerji üretmek için yakıldığında yenilenebilir olarak sayılması için karşılaması gereken sürdürülebilirlik kurallarını sıkılaştıracağını söyledi. Bu kurallar, büyük orman endüstrilerine sahip İskandinav eyaletleri için politik hassasiyete neden olabilir.