;
Politika

AB Ülkeleri Fire Vererek Anlaştı: AB 2050’de İklim Nötr Oluyor

Avrupa’da, iklim eylemi konusundaki artan hareketlilik yeni bir noktaya ulaştı. AB devlet başkanları ve hükümetler Avrupa’yı 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta yapma hedefini benimsedi. Polonya ise hedeften muaf.

AB devlet başkanları ve hükümetler Avrupa’yı 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta yapma hedefini benimsedi. Yeşil Düzen kapsamındaki öneriler, kimseyi geride bırakmayacağını hissettirecek şekilde elden geçirilecek ve planlandığı gibi yayımlanacak. Dünyanın en büyük ekonomisinin 30 yılda karbon net sıfır hedefi ve 2020 başlarında buna yasal çerçeve sağlanması hakkında bir şüphe bulunmuyor. Karar, diğer önemli ekonomilerin Paris Anlaşması’na uymaları için de önemli bir simge. AB ülkelerinin sadece kendi sosyoekonomik çıkarlarını gözetmediğine dair bu işaretin, küresel ticareti ve sıfır karbon teknolojisiyle ilgili çalışmaları güçlü biçimde etkilemesi bekleniyor.

Hedeften muaf olmak isteyen Polonya, bu aşamada üye bir devletin söz konusu vaadi bu şekliyle yerine getirmesinin mümkün olmadığını belirterek, Avrupa Konseyi’nin 2020’de tekrar bu konuyu tartışmak zorunda kalacağını bildirdi. Polonya’nın hedefin kendisi değilse de uygulama konusundaki endişesi iki yönlü. Bir yandan yerel olarak iklim nötr olmak için daha fazla zaman kazanmaya çalışıyorlar, bir yandan da AB bütçesindeki mevcut destek konusu ile ilgili daha fazla netlik görmek istiyorlar.

AB’nin yaptığı analize göre, 2050’ye kadar birlik içinde net sıfır emisyona ulaşılması halinde şu sonuçlar ortaya çıkacak:

– GSYİH, baz senaryoya göre %2 artacak,

– İstihdam %0,9 artacak ve 2,1 milyon ek iş yaratılacak,

– Enerji ithalatına bağımlılık bugünkü oran olan %55’ten 2050’ye kadar %20’ye düşecek,

– Şu anda yılda 266 milyar euro olan fosil yakıt ithalat faturası %70’den fazla düşecek,

– Atmosferdeki zararlı partiküllerin neden olduğu hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık sorunları yüzünden çıkan maliyet yılda yaklaşık 200 milyar euro azalacak.

Liderler, Avrupa Komisyonu’nu 2030 için, COP26’dan önce, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) güncellemesi için teklif sunmaya davet etti. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde Avrupa Yeşil Düzeni teklifini açıklamış ve “2020 yazında, AB’nin emisyonlarının en az (1990’a göre) %50 ila %55’e düşürülmesi hakkında bir plan önereceğini” belirtmişti. Daha yüksek 2030 hedefleri üzerine yapılan tartışmalar, Polonya tavrını yumuşatmasa da, paralel olarak başlayacak gibi görünüyor.

Polonya hükümetinin tavrına rağmen, Polonya halkı AB iklim politikalarını büyük çoğunlukla destekliyor. Avaaz’ın bu haftanın başlarında yayımlanan yeni anketinde Polonyalıların ezici bir çoğunluğunun (10 Polonyalıdan yedisi) hükümetlerinden AB’nin politikalarına oy vermesini istediği ortaya çıktı. Polonyalıların %81’i de AB’nin Yeşil Düzen Anlaşması’nı destekliyor.

Paris Anlaşması uyarınca, tüm ülkelerin 2030 iklim taahhütlerini, en geç Kasım 2020’de Glasgow’da gerçekleşecek COP26’ya kadar güncellemesi gerekiyor. AB’nin 2030’da %40’lık emisyon azaltma hedefi de dahil olmak üzere mevcut vaatleri tam olarak uygulansa bile, UNEP Emisyon Açığı Raporuna göre, dünya sanayi öncesi seviyelerden 3,2 derece daha sıcak olacak.