;
Politika

AB Ülkeleri COP26 Yaklaşırken NDC’ler Konusunda Anlaşmazlık Yaşıyor

AB ülkeleri, COP26 iklim müzakerelerinde emisyon azaltımlarına yönelik ortak bir zaman çerçevesi yaklaşımını kabul etmekte zorlanıyor.

Reuters tarafından görülen belgelere ve yetkililere göre, AB ülkeleri, COP26 iklim değişikliği konferansındaki müzakere pozisyonlarını kabul etmekte zorlanırken, emisyon azaltım taahhütleri için gereken zaman dilimlerinde sorunlar yaşanıyor.

AB, ülkelerin Paris Anlaşması’nı yürürlüğe koymak için teknik kuralları tamamlamaya çalışacakları Kasım COP26 görüşmeleri öncesindeki tutumunu hazırlıyor.

Çözmeye çalışacakları bir konu, ülkelerin 2015 anlaşması kapsamındaki iklim hedeflerinin “ortak bir zaman çerçevesi” izlemesi gerekip gerekmediği olacak.

Yaklaşık 200 ülkenin konuyu müzakere edeceği COP26’da çıkabilecek çatışmaların erken bir işareti olarak, AB’nin 27 üye ülkesi, hedeflerin beş veya 10 yıllık dönemleri kapsayıp kapsamaması konusunda bölünmüş durumda.

AB’nin kendi emisyon azaltım hedefleri, dünyanın önde gelen ekonomileri arasında en iddialı olanlar arasında yer alıyor ve blok, diğer bölgeleri daha zorlu hedefler belirlemeye teşvik etmeye çalışıyor.

Fakat 27 üye devletin tümü AB’nin COP26 müzakere pozisyonunu onaylamalı ve bazı diplomatlar bloğun birleşik bir cephe oluşturamayacağından endişe duyuyor.

Beş yıllık bir zaman dilimini destekleyen bir ülkeden AB diplomatı, “Paris Anlaşması ile uyumlu ortak zaman dilimi bile belirleyemiyorsak, AB dünyaya nasıl bir mesaj veriyor?” dedi.

İddialı Hedefler

Bir ülkenin iklim taahhüdü, Ulusal Katkı Beyanı veya NDC olarak biliniyor.

Görüşmelere aşina olan AB yetkililerine göre, Danimarka, Hollanda, İspanya, Lüksemburg ve Fransa da dahil olmak üzere AB ülkelerinin çoğu NDC’ler için beş yıllık bir süreyi destekliyor.

Daha kısa olan beş yıllık döngünün, ülkeler üzerinde iddialı hedefler belirleme konusunda daha fazla baskı yaratacağını ve emisyonları iklim değişikliğini yavaşlatacak kadar hızlı azaltıp azaltmadıklarını takip etmeye yardımcı olacağını söylüyorlar.

Bununla birlikte, 10 yıllık taahhütlerin, daha zayıf iklim hedeflerine sahip ülkelerin 10 yıl boyunca fark edilmeden hareket edebilecekleri konusunda da endişeliler.

AB yetkilileri Polonya, Bulgaristan ve Romanya’nın da dahil olduğu bir grup AB üyesinin, ülkelere beş veya 10 yıl arasında bir seçim hakkı tanınması gerektiğini söylediler.

Seçim hakkını destekleyen bir ülkenin diplomatı, “NDC’lerin içeriği ve tarafların bunları uygulama iradesi, NDC’lerin sıklığını değil, iddialarını kanıtlıyor” dedi.

Reuters tarafından görülen, COP26 müzakerelerine ilişkin bir AB belgesi, bloğun beş yıllık bir zaman dilimini desteklemesi gerektiğini belirtiyor. AB ülkelerinden yetkililer konuyu Cuma günü tartışacaklar.

Belgeye göre, uluslararası müzakerelerde ABD, Afrika ülkeleri ve küçük ada devletleri beş yıllık iklim taahhütlerini desteklerken, Çin ve Hindistan tek ve ortak bir zaman dilimine karşı çıkıyor.

Her beş yılda bir Paris Anlaşması taahhüdü koymak, AB’nin 2030 ve 2050 itibarıyla emisyonları azaltmasına yönelik yasal olarak bağlayıcı hedeflerini zorunlu olarak değiştirmeyecek. Brüksel ayrıca bir 2040 emisyon azaltım hedefi belirleyecek.