;
Politika

AB Renovasyon Oranının 2030’a Kadar İkiye Katlanması Fikrini Benimsedi

Avrupa’nın 27 Enerji Bakanı, krizden etkilenen ekonomilerini onarmak, enerji yoksulluğuyla mücadele etmek ve “gelecek için yeşil binalar yaratmak” için renovasyon oranının 2030 itibarıyla ikiye katlanması çağrısını destekledi.

Bakanlar, AB’nin Enerji Konseyi’nin bitiminde kabul edilen bir bildiride, Avrupa’nın bina stokunu yenilemek için önemli bir çabaya ihtiyaç olduğunu ve bunun enerji verimliliğinin ilk ilkesine uygun olarak yapılması gerektiğini söyledi.

AB’nin seragazı emisyonlarının %40’dan sorumlu  olan binaları “yeşillendirmek”, yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona ulaşmanın anahtarlarından biri olarak görülüyor.

AB bakanları, enerji performansını iyileştirmek ve maliyet tasarrufu sağlamak ve ayrıca karbon yoğun ısıtıcıları yenilenebilir enerjiyle değiştirmek için “2030 itibarıyla enerji ile ilgili renovasyon oranlarını en az ikiye katlama ve derin enerji renovasyonlarını teşvik etme ihtiyacı”nı vurguladılar.

Bu değişikliklerin ulusal, bölgesel ve yerel koşullar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini, bunun yenileme ve enerji yoksulluğu söz konusu olduğunda farklı zorluklarla karşı karşıya olan AB ülkeleri için anahtar olduğunu eklediler.

Örneğin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde eski ısıtma sistemlerine sahip birçok Sovyet apartman bloğu bulunurken, güney Avrupa ülkeleri evlerin hem kış için yeterince sıcak hem de yaz için yeterince serin olmasını sağlamalı.

Bakanların vardığı sonuçlar, okulların, hastanelerin, üniversitelerin ve diğer sosyal altyapının yenilenmesinin yanı sıra, orada yaşayanların gelirleri dikkate alınarak en kötü performans gösteren binalara öncelik verilmesi gerektiğini ortaya koyuyorlar.

AB İklim Hedeflerine Ulaşmak için Renovasyonu 2 Katına Çıkarmak “Yeterli Değil”

Ancak uzmanlar, 2030 itibarıyla renovasyonu iki katına çıkarmanın yeterli olmadığı ve bunun üç katına çıkarılması gerektiği konusunda uyardılar. Aksi bir durumda 2030’larda ve 2040’larda renovasyon üzerinde büyük bir baskı olacak.

Yine de Avrupa Komisyonu, renovasyon oranının iki katına çıkarılmasının ivmenin sürdürülmesine yardımcı olacağını söyleyerek AB enerji bakanlarının kararını memnuniyetle karşıladı.

Komisyon, COVID-19 pandemisinden sonra yerel işler yaratmanın bir yolu olarak bina yenileme projesini önerdi ve bunun aynı zamanda enerji yoksulluğu ve seragazı emisyonlarının üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu söyledi.